Založniška dejavnost je ena od glavnih podpornih funkcij izobraževanja in raziskovanja na fakulteti. Kakovostno študijsko gradivo je predpogoj za dobro pedagoško delo, objave novih spoznanj in idej v različnih publikacijah pa nudijo osnovo za študij in znanstveno-raziskovalno delo. Z izdajateljsko dejavnostjo na fakulteti hkrati razvijamo področje varstvoslovja ter večamo kakovost izobraževalnega procesa.

Izdaje Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, med katerimi so učbeniki, znanstvene monografije, tematski zborniki ter serijske publikacije, so namenjene študentom in diplomantom naše fakultete ter širši strokovni javnosti.

Učbeniki in monografije

KRIMINALITETA V INFORMACIJSKI DRUŽBI
Dobovšek Bojan, Dimc Maja
12,00 EUR
FORENZIČNA PSIHOLOGIJA
Areh Igor
20,00 EUR
PSIHOLOGIJA ZA VARNOSTNO PODROČJE
Areh Igor
20,00 EUR
POTROŠNIŠKA DEMOKRACIJA
Bučar Ručman Aleš
24,00 EUR
KORUPCIJA V TRANZICIJI
Dobovšek Bojan
13,00 EUR
TRANSNACIONALNA KRIMINALITETA
Dobovšek Bojan
13,00 EUR
KRIMINOLOGIJA
Meško Gorazd
23,00 EUR
KIBERNETSKA KRIMINALITETA, INFORMACIJSKO BOJEVANJE IN KIBERNETSKI TERORIZEM
Bernik Igor, Prislan Kaja
15,00 EUR
VARNOST MOBILNIH NAPRAV
Markelj Blaž, Bernik Igor
16,00 EUR
UVOD V RAZUMEVANJE UPRAVNEGA PRAVA IN JAVNE UPRAVE
Tičar Bojan
19,50 UR
INFORMACIJSKA VARNOST IN ORGANIZACIJE
Prislan Kaja, Bernik Igor
24,50 EUR
KRIZA PRAVA
Flander Benjamin
12,00 EUR
PRAKTIKUM ZA KAZENSKO MATERIALNO PRAVO: Z REPETITORJEM ZA ŠTUDENTE

Šepec Miha, Zgaga Sabina
16,00 EUR

Tematski zborniki

PREISKOVANJE IN DOKAZNE PREPOVEDI
Frangež Danijela, Dvoršek Anton
12,00 EUR
DIGITALNI DOKAZI
Frangež Danijela, Dvoršek Anton
10,00 EUR
NASILJE V DRUŽINI
Dvoršek Anton
12,00 EUR
PREPOVEDANE DROGE V SLOVENIJI
Dvoršek Anton
12,00 EUR
IZVEDENSTVO V TEORIJI IN PRAKSI
Frangež Danijela, Slak Boštjan
12,00 EUR
OSEBNI DOKAZI V TERIJI IN PRAKSI
Frangež Danijela, Slak Boštjan
12,00 EUR

Revija Varstvoslovje

Varstvoslovje je znanstvena revija, ki spodbuja interdisciplinarno razpravo in izmenjavo ugotovitev znanstvenega proučevanja varnosti, njenega zagotavljanja in ohranjanja ter tako prispeva k razumevanju delovanja skupnosti, organizacij in posameznikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti. Revija enakovredno obravnava vse znanstvene discipline in področja, ki lahko pripomorejo k doseganju tega cilja, zato si prizadeva osvetliti varnostno relevantne pojave in koncepte s pravnih, organizacijskih, psiholoških, socioloških, kriminalitetno-političnih in drugih vidikov.

Revija Varstvoslovje izhaja štirikrat letno (in sicer marca, junija, septembra in decembra).

Cena posamezne številke je 10 eur, letna naročnina za štiri številke pa znaša 30 eur.

Spletna stran revije Varstvoslovje.