Založniška dejavnost je ena od glavnih podpornih funkcij izobraževanja in raziskovanja na fakulteti. Kakovostno študijsko gradivo je predpogoj za dobro pedagoško delo, objave novih spoznanj in idej v različnih publikacijah pa nudijo osnovo za študij in znanstveno-raziskovalno delo. Z izdajateljsko dejavnostjo na fakulteti hkrati razvijamo področje varstvoslovja ter večamo kakovost izobraževalnega procesa.

Izdaje UM FVV, med katerimi so učbeniki, znanstvene monografije, tematski zborniki ter serijske publikacije, so namenjene študentom in diplomantom naše fakultete ter širši strokovni javnosti.

Učbenike in ostale monografije lahko kupite v knjižnici UM FVV ali izpolnite naročilnico in jo pošljite po elektronski pošti na naslov barbara.erjavec@um.si.

Objavljene cene publikacij vsebujejo DDV.

Učbeniki in monografije

FORENZIČNA PSIHOLOGIJA
Areh Igor
20,00 EUR
PSIHOLOGIJA ZA VARNOSTNO PODROČJE
Areh Igor
20,00 EUR
KIBERNETSKA KRIMINALITETA, INFORMACIJSKO BOJEVANJE IN KIBERNETSKI TERORIZEM
Bernik Igor, Prislan Kaja
15,00 EUR
KORUPCIJA V TRANZICIJI
Dobovšek Bojan
13,00 EUR
MULTIVARIATNE METODE V VARSTVOSLOVJU S PROGRAMOM SPSS
Erčulj Vanja, Šifrer Jerneja
20,00 EUR
VARNOST MOBILNIH NAPRAV
Markelj Blaž, Bernik Igor
16,00 EUR
KRIMINOLOGIJA
Meško Gorazd
23,00 EUR
OSNOVE PREPREČEVANJA KRIMINALITETE
Meško Gorazd
16,00 EUR
OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA DEJAVNOST
Podbregar Iztok
22,00 EUR
INFORMACIJSKA VARNOST IN ORGANIZACIJE
Prislan Kaja, Bernik Igor
24,90 EUR
SPSS - MULTIVARIATNE METODE V VARSTVOSLOVJU
Šifrer Jerneja, Bren Matevž
10,00 EUR
TRANSNACIONALNA KRIMINALITETA (2020)
Bojan Dobovšek
18,00 EUR
RADIKALIZACIJA V SMERI NASILJA

Iztok Prezelj, Branko Lobnikar, Andrej Sotlar, Janja Vuga Beršnak, Anja Kolak,
Kaja Prislan, Maja Modic, Klemen Kocjančič in Anica Ferlin
29,00 EUR
INSTITUCIONALIZACIJA ZAGOTAVLJANJA NACIONALNE VARNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE: KONCEPTUALIZACIJA, RAZVOJNI MEJNIKI, POLITIKA IN SISTEM
Andrej Sotlar, Anton Grizold, Janja Vuga Beršnak
20,00 EUR
ENGLISH IN UNIFORM
Mojca Kompara Lukančič
19,00 EUR
UVOD V KARTIRANJE KRIMINALITETE
Katja Eman in Rok Hacin
20,00 EUR
OSEBNI DOKAZI V TEORIJI IN PRAKSI
Danijela Frangež in Boštjan Slak
10,00 EUR
EKOLOŠKA KRIMINALITETA IN EKOLOŠKA KRIMINOLOGIJA: PRAKTIKUM
Katja Eman
10,00 EUR
GREMO, STATISTIKA!
Vanja Erčulj, Ajda Šulc
20,00 EUR
UVOD V RAZUMEVANJE UPRAVNEGA PRAVA IN JAVNE UPRAVE (ponatis 2022)
Bojan Tičar
25,00 EUR
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: SELECTED READINGS FROM THE FIELD OF ENGLISH FOR CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY
Kompara Lukančič Mojca
15,00 EUR
PREKRŠKOVNO PRAVO: PRAKTIKUM
Miha Dvojmoč
13,00 EUR

Revija Varstvoslovje

Varstvoslovje je znanstvena revija, ki spodbuja interdisciplinarno razpravo in izmenjavo ugotovitev znanstvenega proučevanja varnosti, njenega zagotavljanja in ohranjanja ter tako prispeva k razumevanju delovanja skupnosti, organizacij in posameznikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti. Revija enakovredno obravnava vse znanstvene discipline in področja, ki lahko pripomorejo k doseganju tega cilja, zato si prizadeva osvetliti varnostno relevantne pojave in koncepte s pravnih, organizacijskih, psiholoških, socioloških, kriminalitetno-političnih in drugih vidikov.

Revija Varstvoslovje izhaja v elektronski obliki in objavlja prispevke v slovenščini in angleščini.

Spletna stran revije Varstvoslovje.