Založniška dejavnost je ena od glavnih podpornih funkcij izobraževanja in raziskovanja na fakulteti. Kakovostno študijsko gradivo je predpogoj za dobro pedagoško delo, objave novih spoznanj in idej v različnih publikacijah pa nudijo osnovo za študij in znanstveno-raziskovalno delo. Z izdajateljsko dejavnostjo na fakulteti hkrati razvijamo področje varstvoslovja ter večamo kakovost izobraževalnega procesa.

Izdaje Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, med katerimi so učbeniki, znanstvene monografije, tematski zborniki ter serijske publikacije, so namenjene študentom in diplomantom naše fakultete ter širši strokovni javnosti.

Učbenike in ostale monografije lahko kupite v knjižnici Fakultete za varnostne vede ali izpolnite naročilnico in jo pošljite po elektronski pošti na naslov barbara.erjavec@fvv.uni-mb.si.

Objavljene cene publikacij vsebujejo DDV.

Učbeniki in monografije

FORENZIČNA PSIHOLOGIJA
Areh Igor
20,00 EUR
PSIHOLOGIJA ZA VARNOSTNO PODROČJE
Areh Igor
20,00 EUR
KIBERNETSKA KRIMINALITETA, INFORMACIJSKO BOJEVANJE IN KIBERNETSKI TERORIZEM
Bernik Igor, Prislan Kaja
15,00 EUR
STATISTIKA
Brvar Bogomil
10,00 EUR
ZBIRKA NALOG IZ STATISTIKE
Brvar Bogomil
10,00 EUR
POTROŠNIŠKA DEMOKRACIJA
Bučar Ručman Aleš
10,00 EUR
KRIMINALITETA V INFORMACIJSKI DRUŽBI
Dobovšek Bojan, Dimc Maja
10,00 EUR
KORUPCIJA V TRANZICIJI
Dobovšek Bojan
13,00 EUR
MULTIVARIATNE METODE V VARSTVOSLOVJU S PROGRAMOM SPSS
Erčulj Vanja, Šifrer Jerneja
20,00 EUR
KRIZA PRAVA
Flander Benjamin
10,00 EUR
VARNOST MOBILNIH NAPRAV
Markelj Blaž, Bernik Igor
16,00 EUR
KRIMINOLOGIJA
Meško Gorazd
23,00 EUR
OSNOVE PREPREČEVANJA KRIMINALITETE
Meško Gorazd
16,00 EUR
OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA DEJAVNOST
Podbregar Iztok
22,00 EUR
INFORMACIJSKA VARNOST IN ORGANIZACIJE
Prislan Kaja, Bernik Igor
24,90 EUR
SPSS - MULTIVARIATNE METODE V VARSTVOSLOVJU
Šifrer Jerneja, Bren Matevž
10,00 EUR
PRAKTIKUM ZA KAZENSKO MATERIALNO PRAVO: Z REPETITORJEM ZA ŠTUDENTE

Šepec Miha, Zgaga Sabina
16,00 EUR
UVOD V RAZUMEVANJE UPRAVNEGA PRAVA IN JAVNE UPRAVE
Tičar Bojan
19,50 EUR
TEMELJI POLICIJSKIH POOBLASTIL
Žaberl Miroslav
17,00 EUR
OSNOVE EKONOMIKE
Žibert Franc
10,00 EUR
GOSPODARJENJE
Žibert Franc
10,00 EUR
TRANSNACIONALNA KRIMINALITETA (2020)
Bojan Dobovšek
18,00 EUR
RADIKALIZACIJA V SMERI NASILJA

Iztok Prezelj, Branko Lobnikar, Andrej Sotlar, Janja Vuga Beršnak, Anja Kolak,
Kaja Prislan, Maja Modic, Klemen Kocjančič in Anica Ferlin
29,00 EUR
INSTITUCIONALIZACIJA ZAGOTAVLJANJA NACIONALNE VARNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE: KONCEPTUALIZACIJA, RAZVOJNI MEJNIKI, POLITIKA IN SISTEM
Andrej Sotlar, Anton Grizold, Janja Vuga Beršnak
20,00 EUR
ENGLISH IN UNIFORM
Mojca Kompara Lukančič
19,00 EUR

Tematski zborniki

PREISKOVANJE IN DOKAZNE PREPOVEDI
Frangež Danijela, Dvoršek Anton
5,00 EUR
DIGITALNI DOKAZI
Frangež Danijela, Dvoršek Anton
10,00 EUR
NASILJE V DRUŽINI
Dvoršek Anton
5,00 EUR
PREPOVEDANE DROGE V SLOVENIJI
Dvoršek Anton
5,00 EUR
IZVEDENSTVO V TEORIJI IN PRAKSI
Frangež Danijela, Slak Boštjan
10,00 EUR
OSEBNI DOKAZI V TERIJI IN PRAKSI
Frangež Danijela, Slak Boštjan
10,00 EUR

Revija Varstvoslovje

Varstvoslovje je znanstvena revija, ki spodbuja interdisciplinarno razpravo in izmenjavo ugotovitev znanstvenega proučevanja varnosti, njenega zagotavljanja in ohranjanja ter tako prispeva k razumevanju delovanja skupnosti, organizacij in posameznikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti. Revija enakovredno obravnava vse znanstvene discipline in področja, ki lahko pripomorejo k doseganju tega cilja, zato si prizadeva osvetliti varnostno relevantne pojave in koncepte s pravnih, organizacijskih, psiholoških, socioloških, kriminalitetno-političnih in drugih vidikov.

Revija Varstvoslovje izhaja štirikrat letno (in sicer marca, junija, septembra in decembra).

Cena posamezne številke je 10 eur, letna naročnina za štiri številke pa znaša 30 eur.

Spletna stran revije Varstvoslovje.