Na konferenci želimo razpravljati o pomenu integriranja varnosti kot funkcije upravljanja v sodobnih družbah, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Zagotavljanje varnosti v organizacijah oziroma korporativna varnost je namreč nujni pogoj za uspešno, učinkovito in kakovostno delovanje organizacij v sodobnem poslovnem okolju, ki zahteva posebne kompetence in spremenjen odnos do razumevanja načinov zagotavljanja varnega delovnega okolja.

Kontakt