Statut Univerze v Mariboru in vsi aktualni pravilniki so objavljeni na spletni strani Univerze v Mariboru.