Statut Univerze v Mariboru in vsi aktualni pravilniki so objavljeni na spletni strani Univerze v Mariboru.

Splošno

Ceniki

Zapisniki Senata FVV

Zapisniki Akademskega zbora FVV