Konferenca »Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo« 2022 vzpostavlja platformo za dialog med uporabniki, raziskovalci, državnimi organi in gospodarstvom o problematiki in rešitvah informacijske varnosti. Združevanje raziskovalne in gospodarske sfere je eden glavnih ciljev konference. Skozi zgodovino te konference se je pokazalo, da je tovrsten način edinstvena priložnost, kjer lahko raziskovalne rezultate kritično ovrednotimo skozi pogled realnega sektorja, kjer ni prostora za kritične napake. Kot vedno pa je glavna tema in nit dogodka kibernetska varnost in z njo povezane teme.

Kontakt

Predstojnik katedre za informacijsko varnost

2N-11

01 3008 326

Pretekle nacionalne konference