Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru vsako leto organizira posvet o različnih teoretičnih in praktičnih problemih in izzivih delovanja policije, pravosodja in drugih nadzornih mehanizmov. Tema posveta je obravnavana s kazenskopravnega in kriminalističnega oziroma preiskovalnega vidika. Vsako leto o obravnavani tematiki izide tudi strokovna monografija.

Kontakt

Predstojnica Katedre za kriminalistiko

1N-19

01 3008 346


Zborniki

Zapisnik
Image