Vodstvo tajništva


Tajnica fakultete

2N-3

01 3008 300

Samostojna sodelavka za kadrovske zadeve

2N-13

01 3008 319

Referat za študentske zadeve

Vodja referata in referentka za doktorski študij

2N-24

01 3008 308

Referentka za študentske zadeve (UNI in MAG)

2N-24

01 3008 306

Referentka za študentske zadeve (VS)

2N-24

01 3008 335

Strokovna sodelavka za planiranje

2N-2

01 3008 318

Knjižnica


Vodja knjižnice

1N-10

01 3008 307

Bibliotekarka

1N-10

01 3008 307

Služba za splošne zadeve


Tajnica dekana

2N-5

01 3008 300

Vzdrževalec

01 3008 300

Služba za finančne in materialne zadeve


Pomočnik tajnika fakultete za računovodske in finančne zadeve

1N-2

01 3008 317

Višji računovodja

1N-2

01 3008 321

Računalniško informacijski center


Vodja enote za informacijski sistem

2N-15

01 3008 329

Informatik - sistemski programer

2N-15

01 3008 329