Meduniverzitetna mobilnost

Program izmenjave študentov med slovenskimi univerzami omogoča, da študent del rednih študijskih obveznosti namesto na univerzi na kateri je vpisan (na matični univerzi), opravi v študijskem programu ene od univerz podpisnic Sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami. Vnaprej dogovorjene študijske obveznosti, ki jih študent uspešno opravi na drugi univerzi, študentu v celoti priznajo na matični univerzi.

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani Univerze v Mariboru.

Medfakultetna mobilnost

Članice univerze skladno z načeli bolonjske reforme in v prizadevanju za dvig kakovosti študija, za večjo izbirnost v programih in povečevanje sinergije na področju izobraževanja in raziskovanja, omogočajo pri njih vpisanim študentom izbiro predmetov na drugih članicah, da tam opravljajo študijske obveznosti ter nabirajo kreditne točke, ki bodo priznane kot del opravljene študijske obveznosti na matični članici.

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani Univerze v Mariboru v Navodilih o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze v Mariboru štev.: N20/2009-41 AG.

Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost na Univerzi v Mariboru

Univerza v Mariboru ponuja kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost, ki zajema vsebine s področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd. Študenti lahko izberejo te učne enote v okviru proste izbirnosti. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu tudi vpiše v prilogo k diplomi.

Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, prijavnica in učni načrti učnih enot so objavljeni na spletni stran moja.um.si.