Meduniverzitetna mobilnost

Program izmenjave študentov med slovenskimi univerzami omogoča, da študent del rednih študijskih obveznosti namesto na univerzi na kateri je vpisan (na matični univerzi), opravi v študijskem programu ene od univerz podpisnic Sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami.

Študij na univerzi gostiteljici v okviru izmenjave lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.

Prijavijo se lahko študenti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so zaključili najmanj prvi letnik študija na prvi ali drugi stopnji;
  • bodo imeli v času izmenjave status študenta na matični univerzi.

Prošnje za izmenjave študenti oddajo na matični instituciji.

Rok za oddajo prijav je 15. maj za zimski semester in 15. november za letni semester.

Prijava študenta vsebuje 3 obrazce:

Študent v dogovoru s koordinatorjem na matični univerzi izbere ustrezne predmete na univerzi gostiteljici. V okviru izbranih predmetov na univerzi gostiteljici opravi predpisane študijske obveznosti ovrednotene s skupaj najmanj 15 ECTS na semester.

Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorja ECTS.

Medfakultetna mobilnost

Članice univerze skladno z načeli bolonjske reforme in v prizadevanju za dvig kakovosti študija, za večjo izbirnost v programih in povečevanje sinergije na področju izobraževanja in raziskovanja, omogočajo pri njih vpisanim študentom izbiro predmetov na drugih članicah, da tam opravljajo študijske obveznosti ter nabirajo kreditne točke, ki bodo priznane kot del opravljene študijske obveznosti na matični članici.

Podrobnejše informacije so dostopne v Navodilih o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze v Mariboru štev.: N20/2009-41 AG.

Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorja ECTS.

Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost na Univerzi v Mariboru

Univerza v Mariboru ponuja študentom poleg osnovne študijske dejavnosti ​tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost (KOOD), ki se po vsebini uvršča na področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd. Te učne enote lahko študent​​i izberejo v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote.

V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa.

V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu vpiše v njegovo evidenco individualnih študentovih obveznosti.​ Dodatne učne enote se študentu prištejejo k skupni vsoti doseženih ECTS kreditnih točk študijskega programa, v katerega je vpisan, a ne vplivajo na število ECTS kreditnih točk, potrebnih za napredovanje v višji letnik.

Več informacij o KOOD najdete tukaj, kjer je na voljo:

  • aktualni Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti,
  • prijavnica na razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti,
  • pravilnik o kreditno ovrednoteni obštudijski dejavnosti ter
  • brošura. 

Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorja ECTS.

Pogoji za prijavo

Prijavijo se lahko študenti, ki so vpisani v študijske programe Univerze v Mariboru in imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta. Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti Univerze v Mariboru na izmenjavi.

​Rok za prijavo

Prijava poteka v času e-vpisa v višji letnik, tj. najkasneje do 15. 9. 2023. Navedeni prijavni rok ne velja za učno enoto Strokovna praksa na ŠP 2. stopnje kot KOOD 1, 2, 3, 4. Na to učno enoto se je možno prijaviti kadarkoli med študijskim letom.