Informativni dan 2020

Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru v Ljubljani na Kotnikovi 8, bomo organizirali informativni dan v petek, 14. februarja 2020 ob 10.00 in 15.00 in v soboto, 15. februarja 2020 ob 10.00. Kandidate, ki nas bodo obiskali bomo podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, z možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.

Poleg študijskih programov bomo predstavili tudi študijski proces, program Erasmus+ in možnosti mobilnosti študentov na partnerskih institucijah v tujini. Izvedli bomo tudi praktični prikaz usposabljanja v okviru učnega procesa s prikazom vaje z uporabo kriminalističnega kovčka ter predstavili obštudijske izobraževalne programe in aktivnosti.

Vljudno vabljeni!

Zakaj študirati na FVV?

Image

Edina fakulteta

Fakulteta za varnostne vede je edina visokošolska institucija s področja varstvoslovja v Sloveniji.

Image

Velika izbirnost predmetov

Širok in pester nabor predmetov s področja kriminologije, kriminalistike, obveščevalno-varnostnih sistemov, forenzičnih znanosti, informacijske varnosti.

Image

Ker so naši programi interdisciplinarni

Kar pomeni, da pridobite znanja različnih ved, ki so potrebna za reševanje kompleksnih varnostnih izzivov in konkretnih primerov iz prakse ...

Image

Mednarodna mobilnost

Fakulteta za varnostne vede ima podpisane Erasmus+ sporazume z več kot 40 partnerskimi institucijami.

Image

Sodobna študijska oprema

Študenti uporabljajo sodobno študijsko opremo

  • forenzični laboratorij
  • lasersko strelišče
  • uporaba GIS (geografski informacijski sistem)
  • uporaba kriminalističnega kovčka
Image

Odlična lokacija

Fakulteta se nahaja v centru Ljubljane, v neposredni bližini glavne avtobusne in železniške postaje.

Kako do nas?

Visokošolski študijski program

Varnost in policijsko delo

Več o programu …

Visokošolski študijski program

Informacijska varnost

Več o programu …

Univerzitetni študijski program

Varstvoslovje

Več o programu …

Magistrski študijski program

Varstvoslovje

Več o programu …

Doktorski študijski program

Varstvoslovje

Več o programu …

Pomembni datumi

Informativni dnevi

Informativni dnevi dodiplomskega študija 1. stopnje

  • Ljubljana (Kotnikova 8): v petek, 14. 2. 2020, ob 10.00 in ob 15.00, v P8
    v soboto, 15. 2. 2020, ob 10.00

Vpisni postopek

Dodiplomski študijski programi
1. prijavni rok: od 12. februarja do 18. marca 2020
2. prijavni rok: od 20. do 28. avgusta 2020


Podiplomski študijski programi

Slovenci brez slovenskega državljanstva ter tujci – državljani držav nečlanic EU:

1. prijavni rok: od 25. marca 2019 do najkasneje 31. maja 2019.
2. prijavni rok: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 8. julija 2019 do najkasneje 8. septembra 2019. Kandidati, ki nameravajo svojo prijavo oddati v drugem prijavnem roku, morajo upoštevati, da se vpisni postopek morda ne bo končal pravočasno.

Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU:

1. prijavni rok: od 25. marca 2019 do najkasneje 8. septembra 2019.
2. prijavni rok: V kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko ta ponudi kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 23. septembra 2019 do najkasneje 24. septembra 2019 do 12. ure.

e-prijava