Konferenca European Interdisciplinary Cybersecurity Conference (EICC) je letna mednarodna konferenca o kibernetski varnosti v soorganizaciji Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Konferenca proučuje in združuje raznolike vidike kibernetske varnosti med akademiki in praktiki v Evropi. EICC je nadaljevanje v letu 2017 začete konference Central European Cybersecurity Conference – CECC. Preimenovana je bila z namenom poudarka interdisciplinarnosti konference in razširjenega dosega. EICC spodbuja dialog med raziskovalci na področju računalništva in raziskovalci na vseh drugih s kibernetsko varnostjo povezanih področjih, kot so vedenjske znanosti, sociologija, kriminologija, kriminalistika in pravo. Posebej dobrodošli so interdisciplinarni prispevki.

Kontakt

Dekan

Dekanat

01 3008 340

Pretekle Mednarodne konference