Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru vsako leto organizira mednarodno konferenco o informacijski oziroma kibernetski varnosti - The European Interdisciplinary Cybersecurity Conference – EICC. EICC je interdisciplinarna konferenca o kibernetski varnosti, ki se prvenstveno osredotoča na evropsko problematiko. Ker pa je kibernetski prostor globalen po definiciji, je konferenca namenjena globalni izmenjavi informacij o kibernetski varnosti, kar kažejo razpravljavci in sodelujoči na dosedanjih konferencah. Konferenca proučuje in združuje raznolike vidike kibernetske varnosti med akademiki, strokovnjaki in praktiki v Evropi. EICC je nadaljevanje v letu 2017 začete konference Central European Cybersecurity Conference – CECC. Preimenovana je bila z namenom poudarka interdisciplinarnosti konference in za potrebe razširjanja dosega udeležencev konference. EICC spodbuja dialog med računalniško znanostjo in raziskovanjem na vseh, s kibernetsko varnostjo povezanih področjih, kot so varnostne vede, organizacijske vede in organizacijsko vedenje, sociologija, kriminologija, preiskovanje, pravo in druge. Posebej dobrodošli so interdisciplinarni prispevki.

Kontakt

Prodekan za kakovost in razvoj, v.d. prodekana za raziskovalno dejavnost

2N-21

01 3008 340

Pretekle Mednarodne konference