Dejavno sodelovanje z univerzami, ki je imelo za rezultat skupno raziskovanje in objave ali sodelovanje v uredniških
odborih in urejanju publikacij

Avstralija

The University of New England – Centre for Rural Criminology
Centre
for Rural Criminology - University of New England (UNE)

(viktimizacijska študija na podeželju/kmetijah, častni član – CRC)

Avstrija

Avstrija – Linz – Johannes Keppler Universitat
JKU - Johannes Kepler Universität Linz
(SAT PADS+, študije o strahu pred kriminaliteto)

Vienna University of Economics and Business
https://www.wu.ac.at/en/
(raziskovalni obisk, varnost poslovnih procesov; prijava H2020, programski odbor EICC/CECC; agilni razvoj
HIS)

Belgija

Univerza v Gentu
(policijska dejavnost, souredništvo zbornikov, knjig, in revij, soavtorstvo poglavij, člankov, doktorski študij –
članstvo v komisijah)

Bosna in Hercegovina

Univerza v Sarajevu - FKN
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije | Sarajevo
(unsa.ba)

(študije o strahu pred kriminaliteto, preprečevanje kriminalitete, sodelovanje na dr. študiju)

Univerza v Sarajevu - PF
Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet (unsa.ba)
(ekologija, kriminologija)

Ciper

University of Cyprus, FL
;UNIVERSITY OF CYPRUS (ucy.ac.cy)
(raziskava o namenu kaznovanja in kriminaliteta in vode)

Češka

Karlova Univerza
Charles
University - Czech Universities


(študijski – raziskovalni obiski, Češka kriminološka revija – uredniški odbor)

Črna Gora

Univerza Črne Gore
Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)

(viktimologija, varnost v lokalnih skupnostih, študentske konference)

Francija

GERN - Guyancourt
Membres du GERN – Groupement
Européen de Recherches sur les Normativités (gern-cnrs.com)

(raziskava CRIMPREV, doktorske šole, knjige)

Hrvaška

Univerza v Zagrebu – Pravna fakulteta
Naslovnica (unizg.hr)
(viktimologija, penologija, Balkan homicide study, Balkan Criminology)

Univerza v Zagrebu – ERF
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
(strah pred kriminaliteto, policijska dejavnost)

Univerza v Zagrebu (Sveučilište u Zagrebu)
Fakultet hrvatskih studija
https://www.hrstud.unizg.hr/

(bilateralni projekt, deradikalizacija, policijska dejavnost)

Visoka poicijska šola, Zagreb
Visoka policijska
šola

(poglavje v knjigi o policijski dejavnosti v času Covid-19)

Irska

Technological University Dublin
(ruralna kriminologija)

Italija

Katoliška univerza svetega srca, Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore (unicatt.eu)
(znanstveni svet PhD in International criminology, študija o infiltraciji OK v legitimno gospodarsko dejavnost,
članstvo v uredniškem odboru revije European journal on criminal policy and research)

IMATI – CNR
https://www.imati.cnr.it/make_home_page.php?language=ENG&view=GEN

(gostujoči so-urednik IEEE Security
& Privacy
, gostujoči so-urednik Journal of Wireless Mobile
Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications
, skupna objava)

Kanada

Royal Mount University Calgary - Kanada
Mount Royal University | MRU (mtroyal.ca)
(urejanje publikacij, objave v knjigah)

Litva

Mykolas Romeris University
Public Security
Academy

(uredniški odbor revije)

Madžarska

OKRI – National institute of criminology
Home (okri.hu)
(knjiga o viktimologiji – Balkan criminology)

University of Public Service
Faculty of Law
Enforcement

(raziskava o zasebnem varstvu in lokalni policijski dejavnosti; uredniški odbora revije)

Ferenc Mádl inštitut za primerjalno pravo, Budimpešta
http://mfi.gov.hu/en/
(mednarodni projekt, objava poglavja in izvirnega znanstvenega članka)

Central Eurpean Academy, Univerza Miškolc
https://www.uni-miskolc.hu/CENTRAL-EUROPEAN-ACADEMY

(mednarodni projekt, objava poglavja in izvirnega znanstvenega članka)

Malta

University of Malta
https://www.um.edu.mt/
(računalniška forenzika, darknet)

Nemčija

Max Planck Inštitut za preučevanje kriminalitete, varnosti in prava
Home | Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law
(mpg.de)

(stališča do kriminalitete, nasilje, begunci, viktimologija, penologija, statistika kriminalitete)

Nemška policijska univerza
The University |
German Police University (dhpol.de)

(raziskave o PDS, mladoletniškem prestopništvu, Improdova – nasilje v družini, skupne objave)

Worms University of Applied Sciences
https://studium.hs-worms.de/
(gostujoči so-urednik IEEE Security& Privacy, gostujoči so-urednik Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications, projekt KISAT, skupna objava; Zdravko Bozakov – projekt KISAT; Julia Lenz – projekt KISAT)

FernUniversität in Hagen
https://www.fernuni-hagen.de/
(usmerjevalni odbor EICC/CECC, chair CECC, gostujoči so-urednik Journal of
Universal Computer Science
; Wojciech Mazurczyk – usmerjevalni odbor EICC/CECC, chair CECC,
gostujoči so-urednik Journal of Universal Computer Science; človeški
dejavniki kibernetske varnosti)

Poljska

Jagelonska univerza Krakov
Jagiellonian University - Jagiellonian University (uj.edu.pl)
(študija o legitimnosti, okrogla miza o občinskem redarstvu, objave v poljskih zn. publikacijah)

Univerza v Bialistoku - Bialistok
University of Bialystok (uwb.edu.pl)
(sodelovanje na področju ruralne kriminologije, poglavje v knjigi)

Poljska akademija znanosti in umetnosti - Varšava
Department of Criminology | Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences (pan.pl)
(uredniški odbor revije Archiwum Kryminologii, tematska številka revije o razvoju kriminologije po 1991)

Warsaw University of Technology
https://www.pw.edu.pl/engpw
(usmerjevalni odbor EICC/CECC, chair CECC, uredništvo Journal of Cyber Security and Mobility,
gostujoči so-urednik Journal of Universal Computer Science)

Portugalska

University of the Azores
https://international.uac.pt/

University of Madeira
https://www.uma.pt/en/
(etično hekanje, kibernetska varnost organizacij, računalniška forenzika, darknet, razvoj varne programske opreme)

Romunija

Pravna fakulteta, Univerza v Bukarešti
The Faculty of Law – UniBuc – Universitatea din București
(študija o legitimnosti policije)

University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Tg. Mures
https://www.umfst.ro/en/home.html
(usmerjevalni odbor EICC/CECC, chair CECC, gostujoči so-urednik Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications, gostujoči so-urednik Journal of Universal Computer Science)

Rusija

MGU  Lomonosov
Faculty of law | Lomonosov Moscow State University (msu.ru)
(bilateralni projekt o legitimnosti, policija, zapori)

Kubanska univerza, Krasnodar
Faculty of Law | Kuban State University (kubsu.ru)
(varnost v turizmu, ruralna kriminologija)

Kutafin Moscow State Law University
https://msal.ru/
(spolno nasilje, kaznovalna politika, kibernetska kriminaliteta)

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal Service of Russia
https://www.unipage.net/en/8983/vologda_institute_of_law_and_economics_federal_penitentiary_service_of_russia
(penologija)

Severna Makedonija

Fakultet za bezbednost – Bitola (Skopje)
Факултет за Безбедност – Скопје – Факултет за Безбедност – Скопје (uklo.edu.mk)
(viktimologija, policijska dejavnost, poglavja v knjigi o zasebnem varovanju in detektivski dejavnosti)

University Goce Delcev
https://www.ugd.edu.mk/index.php/en/
(gostujoči so-urednik IEEE Security & Privacy, gostujoči so-urednik Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications)

Slovaška

Univerza v Žilini
University of Žilina (uniza.sk)
(projekt eSEc, uredniški odbor znanstvene revije)

Srbija

Univerza v Beogradu – PF
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – Zvanična internet prezentacija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (bg.ac.rs)
(ekologija, penologija, bilaterala legitimnost policije, sodelovanje na dr. študiju, recenzije zbornikov)

Univerza v Beogradu – FB
Fakultet bezbednosti – Snaga znanja (bg.ac.rs)
(policijska dejavnost, ekološka kriminaliteta)

Filozofska fakulteta Univerze v Novem Sadu
http://www.ff.uns.ac.rs/sr-lat
(objava poglavja v mednarodnem zborniku)

Pravna fakulteta Univerze v Novem sadu
https://pf.uns.ac.rs/rs/
(recenziranje prispevkov za mednarodno konferenco) 

Španija

Univerza La Laguna, Pravna fakulteta, Tenerife
https://www.ull.es/en/
(kriminaliteta in vode, objave v revijah in knjigah)

Universitat de Valencia
https://www.uv.es/
(računalniška forenzika, darknet)

Švedska

Karlstad University
https://www.kau.se/en
(gostujoči so-urednik Journal of Universal Computer Science)

Švica

Univerza v Lozani
https://www.unil.ch/central/fr/home/menuinst/formations/fdca---faculte-de-droit-des-sciences-criminelles-et-dadministrat.html
(statistika kriminalitete, kaznovalna politika, European sourcebook of crime and criminal statistics)

Tasmanija

University of Tasmania
https://www.utas.edu.au/
(zelena kriminologija)

Trinidad in Tobago

Univerza West Indies, St. Augustine
https://sta.uwi.edu/
(objava poglavja v mednarodni strokovni monografiji)

Velika Britanija

Univerza v Cambridgeu – ICAMCRI
Institute of Criminology | (cam.ac.uk)
(raziskave o preprečevanju kriminalitete, post-doc raziskava, projekt PADS+/SAT, projekt legitimnost, objave v
knjigah, revijah in urejanje publikacij, projekt o kriminaliteti in covid-19)

Univerza v Oxfordu - CCR
Centre for Criminology |
Oxford Law Faculty

(študijski obiski – raziskovalno delo – kriminalne kariere, strah pred kriminaliteto)

Keele Univerza – Staffordshire
Home - Keele University
(strah pred kriminaliteto, študentsko raziskovalno delo)

John Moores University Liverpool
Homepage | Liverpool John Moores University (ljmu.ac.uk)
(oddelek za raziskovanje policije – GIS, analize kriminalitete idr.)

University College of London (UCL) – Jil Dando Institute of Security and Crime Science
UCL Jill Dando Institute of Security and Crime
Science - UCL – University College London

(Richard Wortley, analize kriminalitete, situacijska prevencija, GIS)

University of Leicester – School of Criminology
School of Criminology | University of Leicester
(honorary visiting fellow)

Cardiff University, Wales
Cardiff University
(projekt URBIS)

Essexs University, Anglija
https://www.essex.ac.uk/
(zelena kriminologija)

De Montfort University, Leicester
https://www.dmu.ac.uk/home.aspx
(poglavje v mednarodnem zborniku)

Združene države Amerike

Arizona State University
Home | School of Criminology and Criminal Justice (asu.edu)
(legitimnost, prestopniško vedenje)

Eastern Kentucky University
Eastern Kentucky University (eku.edu)
(več projektov, souredništvo, MR - somentorstvo)

Michigan State University
School of Criminal Justice | Michigan State University (msu.edu)
(policijska dejavnost, strah pred kriminaliteto, PDS, somentorstvo na dr. študiju)

Northeastern University Boston
School of Criminology & Criminal Justice - Northeastern University - Home
(policijska dejavnost, souredništvo mednarodne revije, sodelovanje v ISRD4, somentorstvo na dr. študiju)

Evropske institucije/združenja

CEPOL – sodelovanje pri organizaciji znanstvenih konferenc (recenzentsko delo, sourednik tematskih številk revije LEB)

EFUS – Pariz
European Forum for Urban Security (efus.eu)
(projekti o varnosti v mestih, svetih za varnost itd., Evropski mag. progr. Varnost v mestih)

EUCPN - European Crime Prevention Network
Homepage | EUCPN
(Sodelovanje v žiriji za nagrado za najboljši projekt v EU, raziskovanje nasilja, policijske dejavnosti in članstvo v znanstvenem svetu EUCPN)

Svet Evrope
Skupina držav proti korupciji (GRECO), Strasbourg
https://www.coe.int/en/web/greco
(preprečevanje korupcije, preprečevanje kriminalitete)