Aktualni projekti

Pretekli projekti

 • Digitalizacija in analiza varnostnih tveganj na kolesarskih poteh v Sloveniji
 • Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018
 • Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018
 • Priporočilni sistem za informacijsko-varnostno izobraževanje mladostnikov
 • Varnostno opismenjevanje uporabnikov v kibernetskem prostoru – temelj varne prihodnosti (2015)
 • Varnostna testiranja v razvoju in produkciji kripto-modula (2014)
 • Ciklični sistem vzdrževanja informacijske varnosti (2014)
 • Stanje in priprava kriterijev za prenovo informacijske infrastrukture RKS (2014)
 • Zagotavljanje (informacijske) varnosti in skladnosti z ZVOP-1 v projektu Nacionalna športna kartica (2013-2014)
 • Sistem za upravljanje informacijsko-varnostnih kompetenc zaposlenih
 • Raziskava o ocenah in stališčih policistov o zadovoljstvu z delom in zaupanju v slovenski policiji (2009)
 • Raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev obmejnih območij do dela policistov na bodoči schengenski meji (2005)
 • Raziskava o ocenah in stališčih oškodovancev premoženjskih kaznivih dejanj do postopkov policistov in kriminalistov (2005)
 • Raziskava o ocenah in stališčih udeležencev prometnih nesreč in kršiteljev cestnoprometnih predpisov do postopkov policistov (2005)
 • Raziskava o delu policije (2005)
 • Analiza vzrokov odškodninskih zahtevkov pri uporabi policijskih prisilnih sredstev in ukrepi za njihovo odpravo (2005)
 • Odzivanje na nasilje v RS (2004)
 • Možnosti za preprečevanje nasilja v urbanih lokalnih skupnostih (2003)
 • Izhodišča za analizo porazdelitve kriminalitete v urbanih okoljih z namenom preprečevanja kriminalitete (2003)
 • Analiza možnosti oblikovanja avtocestne policije (2003)
 • Kriminološki, viktimološki in kriminalistični vidiki odzivanja na kriminaliteto z elementi nasilja (2003)
 • Raziskovanje varnostnih in odklonskih pojavov v Sloveniji ter odzivanje na ogrožanje (javne) varnosti (2003)
 • Analiza porazdelitve nekaterih odklonskih pojavov v Ljubljani (2002)