Privolitev in pogoji zasebnosti

V nadaljevanju vam želimo predstaviti informacije o tem, kako poteka obdelava vaših osebnih podatkov, ko uporabljate naše spletno mesto. Če v naslednjih poglavjih ni navedeno drugače, pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov izhaja iz dejstva, da je takšna obdelava nepogrešljiva za dostop do funkcij spletnega mesta, ki ga zahtevate.

Dostop do spletnega mesta

Ko dostopate do spletnega mesta, vaš brskalnik prenese nekatere podatke na spletni strežnik. Razlogi za ta prenos so tehnične narave, obenem pa je nujen za to, da lahko dostopate do želenih informacij. Za potrebe zagotavljanja varnosti našega informacijskega sistema v spletnem dnevniku samodejno zbiramo podatke o vašem IP naslovu, datumu in času dostopa, razliki v časovnem pasu v primerjavi z greenwiškim časom (GMT), vsebini zahtevka (specifična stran), stanju dostopa oz. kodi stanja HTTP, količini prenesenih podatkov, spletni strani, ki zahteva dostop ter o vašem brskalniku (različica operacijskega sistema programske opreme brskalnika, jezikovne nastavitve). Brez, da bi nam posredovali vaš IP naslov, ki ga bomo zabeležili v spletnem dnevniku, ne morete uporabljati našega spletnega mesta.

Podatke spletnega dnevnika bomo obdelovali največ 12 mesecev, potem bomo podatke izbrisali, če ne bomo imeli drugega zakonitega razloga za nadaljnjo obdelavo.

Obvezna obdelava osebnih podatkov v obliki spletnega dnevnika, namenjena zagotavljanju varnosti naše storitve, našega omrežja in informacij, temelji na točki f 1. odstavka 6. člena v zvezi z 49. odstavkom preambule Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Uporaba piškotkov

S klikom na gumb »Samo funkcionalni« oz. »Vsi piškotki«, s katerim vključim uporabo piškotkov, izjavljam, da sem polnoletna oseba in prostovoljno dajem privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov.

Privolitev za uporabo piškotkov ni obvezna. Imate pravico, da vašo privolitev za uporabo piškotkov, če ste jo dali, kadarkoli prekličete.

Osebne podatke, zbrane na podlagi vaše privolitve z uporabo piškotkov, bomo obdelovali največ 14 mesecev, nato bomo podatke anonimizirali ali izbrisali.

Preklic vaše privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Na vsaki spletni strani našega spletnega mesta lahko s pomočjo povezave »Piškotki« na dnu spletne strani kadarkoli izbrišete piškotke in s tem hkrati prekličete vašo privolitev.

Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni, ki so skrbniki spletnega mesta in skrbniki, ki skrbijo za varnost našega informacijskega sistema.

Obdelava osebnih podatkov, ki uporablja piškotke, temelji na točki a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Kontaktni podatki

Upravljalec osebnih podatkov za zbirke podatkov je:

Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljalca je izr. prof. dr. Miha Dvojmoč, tel.: +386 1 30 08 339, e-pošta: dpo@um.si

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa imamo obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glejte pravico do ugovora),
 • če posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih.

Izbrisa ne bomo izvedli, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do popravka

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami.

Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do ugovora

V delu obdelave podatkov zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo kot upravljavec, imate kot posameznik na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami.

Kot upravljavec ne bomo prenehali obdelovati osebnih podatkov, zapisanih v spletnem dnevniku, ker imamo za njihovo obdelavo nujne zakonite razloge zaradi zagotavljanja varnosti našega informacijskega sistema v zvezi z 49. odstavkom preambule Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, prav tako jih ne bomo nehali obdelovati v primeru uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve obdelave

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da omejimo obdelavo v primeru:

 • če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete sami kot posameznik, na katerega se nanašajo,
 • ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi kot upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi kot posameznika.

Če ste kot posameznik zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko podatke le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav pa lahko izvajamo le:

 • z vašo privolitvijo kot posameznika, na katerega se ti nanašajo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko pisno zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo kot pritožnika obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.