Programski svet Fakultete za varnostne vede sestavlja 10 predstavnikov uporabnikov in 11 predstavnikov fakultete, in sicer:

Fakulteta za varnostne vede

 • Izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan; predsednik Programskega sveta
 • Prof. dr. Branko Lobnikar, prodekan za raziskovalno dejavnost; predstojnik Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede; vodja študijskega programa DR Varstvoslovje
 • Izr. prof. dr. Igor Bernik, prodekan za kakovost in razvoj; predstojnik Katedre za informacijsko varnost; vodja študijskega programa VS Informacijska varnost
 • Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, prodekan za mednarodno dejavnost; vodja študijskega programa VS Varnost in policijsko delo
 • Izr. prof. dr. Igor Areh, vodja študijskega programa MAG Varstvoslovje, predstojnik Katedre za družboslovje, humanistiko in metodologijo
 • Doc dr. Maja Modic, vodja študijskega programa UNI Varstvoslovje, prodekanica za izobraževalno dejavnost
 • Prof. dr. Gorazd Meško, predstojnik Inštituta za varstvoslovje; predstojnik Katedre za kriminologijo
 • Doc. dr. Danijela Frangež, predstojnica Katedre za kriminalistiko
 • Izr. prof. dr. Benjamin Flander, predstojnik Katedre za pravo
 • Mirče Milenkov, prodekan za študentska vprašanja

Policija

 • mag. Anton Travner, Policija
 • namestnik: Danijel Žibret, direktor Policijske akademije

Vrhovno državno tožilstvo

 • Drago Šketa, generalni državni tožilec
 • namestnik: Boris Ostruh, namestnik generalnega državnega tožilca

Generalštab Slovenske vojske

 • Generalmajor Robert Glavaš, načelnik Generalštaba SV
 • Namestnik: brigadir David Humar

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

 • Ksenja Lampe, predstavnica za odnose z javnostmi
 • Namestnik: Jasmin Musić, vodja oddelka za varnost

Uprava RS za zaščito in reševanje

 • Darko But, generalni direktor
 • Namestnica: Olga Andrejek

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

 • Branko Slak, predsednik
 • Namestnik: prof. dr. Dušan Fefer

Detektivska zbornica RS

 • Doc. dr. Miha Dvojmoč, predsednik
 • Namestnik: Žiga Primc, podpredsednik

Področje informacijske varnosti

 • Gorazd Božič, vodja SI-CERT
 • Namestnik: spec. Janko Šavnik, vodja informacijske varnosti in zaščite podatkov, Addiko Bank d.d.

Področje korporativne varnosti

 • Boris Kankaraš, vodja Področja pristaniške varnosti, Luka Koper, d.d.
 • Namestnik: Sašo Korenjak, direktor Varnosti, Telekom Slovenije, d.d.

Področje lokalne varnosti

 • mag. Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva, Mestna občina Ljubljana
 • Namestnik: Stanislav Mlakar, podžupan Občine Slovenska Bistrica

Namen oblikovanja Programskega sveta fakultete je bolj institucionalizirano povezovanje z deležniki iz okolja, s katerimi fakulteta že sicer najpogosteje sodeluje na področju izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, prakse študentov in zaposlovanja diplomantov. Programski svet je namenjen izmenjavi in usklajevanju stališč, idej in informacij, ki jih fakulteta potrebuje pri sprejemanju strateških odločitev (npr. pri spremembi in/ali razvoju novih študijskih programov, ocenjevanju in določanju kompetenc diplomantov, oblikovanju raziskovalnih prioritet in/ali kapacitet, kakor tudi pri skupnem reševanju varnostnih problemov na osnovi iniciative deležnikov iz okolja in podobno).

Člani Programskega sveta so imenovani za obdobje od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2021