Programski svet Fakultete za varnostne vede sestavlja 10 predstavnikov uporabnikov in 10 predstavnikov fakultete, in sicer:

Fakulteta za varnostne vede

 • Prof. dr. Andrej Sotlar, dekan; predstojnik Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede; predsednik Programskega sveta
 • Prof. dr. Igor Bernik, prodekan za kakovost in razvoj; vodja študijskega programa DR Varstvoslovje
 • Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, prodekan za mednarodno dejavnost; vodja študijskega programa VS Varnost in policijsko delo
 • Izr. prof. dr. Igor Areh, vodja študijskega programa MAG Varstvoslovje, predstojnik Katedre za družboslovje, humanistiko in metodologijo
 • Doc. dr. Maja Modic, vodja študijskega programa UNI Varstvoslovje, prodekanica za izobraževalno dejavnost
 • Izr. prof. dr. Simon Vrhovec, vodja študijskega programa VS Informacijska varnost
 • Prof. dr. Gorazd Meško, predstojnik Inštituta za varstvoslovje; predstojnik Katedre za kriminologijo
 • Izr. prof. dr. Danijela Frangež, predstojnica Katedre za kriminalistiko
 • Prof. dr. Bojan Tičar, predstojnik Katedre za pravo
 • Izr. prof. dr. Blaž Markelj, predstojnik Katedre za informacijsko varnost
 • Mirče Milenkov, prodekan za študentska vprašanja

Policija

 • mag. Senad Jušić,  v.d. generalnega direktorja policije
 • Nadomestni član: mag. Ivo Holc, direktor Policijske akademije

Vrhovno državno tožilstvo

 • Drago Šketa, generalni državni tožilec
 • Nadomestni član: Boris Ostruh, namestnik generalnega državnega tožilca

Generalštab Slovenske vojske

 • Generalmajor Robert Glavaš, načelnik Generalštaba SV
 • Nadomestni član: brigadir David Humar

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

 • mag. Bojan Majcen, generalni direktor
 • Nadomestni član: Jasmin Musić, vodja oddelka za varnost

Uprava RS za zaščito in reševanje

 • Leon Behin, v.d. generalnega direktorja
 • Nadomestna članica: Olga Andrejek

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

 • Branko Slak, predsednik
 • Nadomestni član: prof. dr. Dušan Fefer

Detektivska zbornica RS

 • Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč, predsednik
 • Nadomestni član: Žiga Primc, podpredsednik

Področje informacijske varnosti

 • Gorazd Božič, vodja SI-CERT
 • Nadomestni član: spec. Janko Šavnik, vodja informacijske varnosti in zaščite podatkov, Addiko Bank d.d.

Področje korporativne varnosti

 • Nadomestni član: Sašo Korenjak, direktor Varnosti, Telekom Slovenije, d.d.

Področje lokalne varnosti

 • mag. Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva, Mestna občina Ljubljana
 • Nadomestni član: Stanislav Mlakar, podžupan Občine Slovenska Bistrica

Namen oblikovanja Programskega sveta fakultete je bolj institucionalizirano povezovanje z deležniki iz okolja, s katerimi fakulteta že sicer najpogosteje sodeluje na področju izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, prakse študentov in zaposlovanja diplomantov. Programski svet je namenjen izmenjavi in usklajevanju stališč, idej in informacij, ki jih fakulteta potrebuje pri sprejemanju strateških odločitev (npr. pri spremembi in/ali razvoju novih študijskih programov, ocenjevanju in določanju kompetenc diplomantov, oblikovanju raziskovalnih prioritet in/ali kapacitet, kakor tudi pri skupnem reševanju varnostnih problemov na osnovi iniciative deležnikov iz okolja in podobno).

Člani Programskega sveta so imenovani za obdobje od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2025