Programski svet Fakultete za varnostne vede sestavlja 10 predstavnikov uporabnikov in 10 predstavnikov fakultete, in sicer:

Fakulteta za varnostne vede

 • Prof. dr. Igor Bernik, dekan; predsednik Programskega sveta
 • Izr. prof. dr. Igor Areh, vodja študijskega programa MAG Varstvoslovje, predstojnik Katedre za družboslovje, humanistiko in metodologijo
 • Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, vodja študijskega programa VS Varnost in policijsko delo
 • Izr. prof. dr. Danijela Frangež, predstojnica Katedre za kriminalistiko
 • Izr. prof. dr. Blaž Markelj, predstojnik Katedre za informacijsko varnost
 • Prof. dr. Gorazd Meško, predstojnik Katedre za kriminologijo
 • Doc. dr. Maja Modic, prodekanica za izobraževalno dejavnost, vodja študijskega programa UNI Varstvoslovje;
 • Izr. prof. dr. Kaja Prislan Mihelič, prodekanica za raziskovalno in mednarodno dejavnost, predstojnica Inštituta za varstvoslovje
 • Prof. dr. Andrej Sotlar, prodekan za kakovost in razvoj, predstojnik Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede, vodja študijskega programa DR Varstvoslovje
 • Izr. prof. dr. Simon Vrhovec, vodja študijskega programa VS Informacijska varnost
 • Prof. dr. Bojan Tičar, predstojnik Katedre za pravo
 • Nejc Kotnik, prodekan za študentska vprašanja

Policija

 • mag. Senad Jušić,  generalni direktor policije
 • Nadomestni član: mag. Ivo Holc, direktor Policijske akademije

Vrhovno državno tožilstvo

 • Nadomestni član: Boris Ostruh, namestnik generalnega državnega tožilca

Generalštab Slovenske vojske

 • Generalmajor Robert Glavaš, načelnik Generalštaba SV
 • Nadomestni član: brigadir David Humar

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

 • mag. Bojan Majcen, generalni direktor
 • Nadomestni član: Jasmin Musić, vodja oddelka za varnost

Uprava RS za zaščito in reševanje

 • Leon Behin, generalni direktor
 • Nadomestna članica: Olga Andrejek

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

 • Branko Slak, predsednik
 • Nadomestni član: prof. dr. Dušan Fefer

Detektivska zbornica RS

 • Tina Kramberger, predsednica
 • Nadomestni član: Dušan Poslek

Področje informacijske varnosti

 • Gorazd Božič, vodja SI-CERT
 • Nadomestni član: spec. Janko Šavnik, vodja informacijske varnosti in zaščite podatkov, Addiko Bank d.d.

Področje korporativne varnosti

 • Nadomestni član: Sašo Korenjak, direktor Varnosti, Telekom Slovenije, d.d.

Področje lokalne varnosti

 • Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva, Mestna občina Ljubljana
 • Nadomestni član: Stanislav Mlakar, podžupan Občine Slovenska Bistrica

Namen oblikovanja Programskega sveta fakultete je bolj institucionalizirano povezovanje z deležniki iz okolja, s katerimi fakulteta že sicer najpogosteje sodeluje na področju izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, prakse študentov in zaposlovanja diplomantov. Programski svet je namenjen izmenjavi in usklajevanju stališč, idej in informacij, ki jih fakulteta potrebuje pri sprejemanju strateških odločitev (npr. pri spremembi in/ali razvoju novih študijskih programov, ocenjevanju in določanju kompetenc diplomantov, oblikovanju raziskovalnih prioritet in/ali kapacitet, kakor tudi pri skupnem reševanju varnostnih problemov na osnovi iniciative deležnikov iz okolja in podobno).

Člani Programskega sveta so imenovani za obdobje od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2025