Vodstvo fakultete sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete.

Fakulteta ima pet prodekanov, in sicer:

  • prodekana za izobraževalno dejavnost,
  • prodekana za raziskovalno dejavnost,
  • prodekana za kakovost in razvoj,
  • prodekana za mednarodno sodelovanje,
  • prodekana za študentska vprašanja.

Prvi štirje prodekani so iz vrst visokošolskih učiteljev, peti je iz vrst uspešnih študentov.

Prodekani

Prodekan za kakovost in razvoj, v.d. prodekana za raziskovalno dejavnost

2N-21

01 3008 340

Prodekan za mednarodno sodelovanje

1N-18

01 3008 310

Prodekanica za izobraževalno dejavnost

2N-20

01 3008 337

Prodekan za študentska vprašanja
Vodstvo Fakultete za varnostne vede