Vodstvo fakultete sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete.

Fakulteta ima štiri prodekane, in sicer:

  • prodekana za izobraževalno dejavnost,
  • prodekana za raziskovalno in mednarodno dejavnost,
  • prodekana za kakovost in razvoj,
  • prodekana za študentska vprašanja.

Prvi trije prodekani so iz vrst visokošolskih učiteljev, četrti je iz vrst uspešnih študentov.

Prodekani

prodekan za kakovost in razvoj

2N-21

01 3008 311

Prodekanica za izobraževalno dejavnost

2N-20

01 3008 337

prodekanica za raziskovalno in mednarodno dejavnost, predstojnica Inštituta za varstvoslovje

1N-3

01 3008 348

Prodekan za študentska vprašanja
Vodstvo Fakultete za varnostne vede