Vodstvo fakultete sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete.

Fakulteta ima pet prodekanov, in sicer:

  • prodekana za izobraževalno dejavnost,
  • prodekana za raziskovalno dejavnost,
  • prodekana za gospodarsko dejavnost in razvoj,
  • prodekana za mednarodno sodelovanje,
  • prodekana za študentska vprašanja.

Prvi štirje prodekani so iz vrst visokošolskih učiteljev, peti je iz vrst uspešnih študentov.

Prodekani

Prodekan za izobraževalno dejavnost, predstojnik Katedre za informacijsko varnost

2N-21

01 3008 340

Prodekan za raziskovalno dejavnost, predstojnik Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede

2N-7

01 3008 345

Prodekan za mednarodno dejavnost

1N-18

01 3008 310

Prodekan za gospodarsko dejavnost in razvoj

2N-10

01 3008 334

Prodekanica za študentska vprašanja

041 203 007

Vodstvo Fakultete za varnostne vede