Komisija za študijske zadeve FVV prošnje obravnava in presoja skladno z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85.,121. ter 214. členom Statuta UM (v nadaljevanju Navodila za presojo prošenj študentov).

Prošnja mora biti pravočasna, razumljiva, lastnoročno podpisana in obsegati mora vse zahtevano za obravnavo. K prošnji je potrebno obvezno priložiti ustrezna dokazila ter kopijo potrdila o plačilu izdaje sklepa KŠZ FVV.

* Plačila sklepa KŠZ FVV so oproščeni študenti, ki oddajajo Vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta za kategorijo študenti invalidi oz. študenti s posebnimi potrebami.

Navodila za plačilo izdaje sklepa KŠZ FVV

Komisija za študijske zadeve FVV je sprejela terminsko zasedanje za študijsko leto 2022/23. Predvideni termini so sledeči:

  • sreda, 2. 11. 2022 ob 13:30
  • sreda, 7. 12. 2022 ob 13:30
  • sreda, 4. 1. 2023 ob 13:30
  • sreda, 1. 2. 2023 ob 13:30
  • sreda, 1. 3. 2023 ob 13:30
  • sreda, 5. 4. 2023 ob 13:30
  • sreda, 3. 5. 2023 ob 13:30
  • sreda, 7. 6. 2023 ob 13:30
  • sreda, 23. 8. 2023 ob 13:30
  • četrtek, 14. 9. 2023 ob 9:00

Glede na 4. člen Navodil za presojo prošenj študentov, je določen skrajni rok za oddajo prošenj. Prošnjo lahko študent odda ne glede na vrsto prenosa pošiljke najkasneje do srede, 6. 9. 2023, do 10. ure v pristojni referat. Prošnje, ki bodo oddane po 6. 9. 2023 ne bodo obravnavane in bodo kot nepravočasne s sklepom zavržene.

Dokumenti