Komisija za študijske zadeve FVV prošnje obravnava in presoja skladno z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85.,121. ter 214. členom Statuta UM (v nadaljevanju Navodila za presojo prošenj študentov).

Prošnja mora biti pravočasna, razumljiva, lastnoročno podpisana in obsegati mora vse zahtevano za obravnavo. K prošnji je potrebno obvezno priložiti ustrezna dokazila ter kopijo potrdila o plačilu izdaje sklepa KŠZ FVV.

Navodila za plačilo izdaje sklepa KŠZ FVV

Komisija za študijske zadeve FVV je sprejela terminsko zasedanje za študijsko leto 2019/20. Predvideni datumi so sledeči:

  • 8. 1. 2020 ob 13:30
  • 5. 2. 2020 ob 13:30
  • 4. 3. 2020 ob 13:30
  • 1. 4. 2020 ob 13:30
  • 6. 5. 2020 ob 13:30
  • 10. 6. 2020 ob 13:30
  • 26. 8. 2020 ob 13:30
  • 18. 9. 2020 ob 9:00

Glede na 4. člen Navodil za presojo prošenj študentov, se določi skrajni rok za oddajo prošenj. Prošnjo lahko študent odda ne glede na vrsto prenosa pošiljke najkasneje do ponedeljka, 14. 9. 2020 do 10. ure v pristojni referat. Prošnje, ki bodo oddane po 14. 9. 2020 ne bodo obravnavane in bodo kot nepravočasne s sklepom zavržene.

Dokumenti