Komisija za študijske zadeve FVV prošnje obravnava in presoja skladno z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85.,121. ter 214. členom Statuta UM (v nadaljevanju Navodila za presojo prošenj študentov).

Prošnja mora biti pravočasna, razumljiva, lastnoročno podpisana in obsegati mora vse zahtevano za obravnavo. K prošnji je potrebno obvezno priložiti ustrezna dokazila ter kopijo potrdila o plačilu izdaje sklepa KŠZ FVV.

Navodila za plačilo izdaje sklepa KŠZ FVV

Komisija za študijske zadeve FVV je sprejela terminsko zasedanje za študijsko leto 2020/21. Predvideni datumi so sledeči:

  • sreda, 4. 11. 2020 ob 13:30
  • sreda, 9. 12. 2020 ob 13:30
  • sreda, 6. 1. 2021 ob 13:30
  • sreda, 3. 2. 2021 ob 13:30
  • sreda, 3. 3. 2021 ob 13:30
  • sreda, 7. 4. 2021 ob 13:30
  • sreda, 5. 5. 2021 ob 13:30
  • sreda, 9. 6. 2021 ob 13:30
  • sreda, 25. 8. 2021 ob 13:30
  • petek, 17. 9. 2021 ob 9:00

Glede na 4. člen Navodil za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM, je določen skrajni rok za oddajo prošenj v študijskem letu 2020/21. Prošnjo lahko študent odda ne glede na vrsto prenosa pošiljke najkasneje v petek, 10. 9. 2021 do 10. ure v pristojni referat. Prošnje, ki bodo oddane po 10. 9. 2021, ne bodo obravnavane in bodo kot nepravočasne s sklepom zavržene.

Dokumenti