Prva seja Komisije za študijske zadeve FVV UM bo potekala 20. 11. 2019 ob 13:30. Ostali termini zasedanj in skrajni rok za oddajo prošenj v študijskem letu 2019/2020 bodo objavljeni v mesecu decembru 2019.

Komisija za študijske zadeve FVV prošnje obravnava in presoja skladno z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85.,121. ter 214. členom Statuta UM (v nadaljevanju Navodila za presojo prošenj študentov).

Prošnja mora biti pravočasna, razumljiva, lastnoročno podpisana in obsegati mora vse zahtevano za obravnavo. K prošnji je potrebno obvezno priložiti ustrezna dokazila ter kopijo potrdila o plačilu izdaje sklepa KŠZ FVV.

Navodila za plačilo izdaje sklepa KŠZ FVV

Glede na 4. člen Navodil za presojo prošenj študentov, se določi skrajni rok za oddajo prošenj. Prošnjo lahko študent odda ne glede na vrsto prenosa pošiljke najkasneje do ponedeljka, 16. 9. 2019 do 10. ure v pristojni referat. Prošnje, ki bodo oddane po 16. 9. 2019 ne bodo obravnavane in bodo kot nepravočasne s sklepom zavržene.

Dokumenti