Komisija za študijske zadeve FVV prošnje obravnava in presoja skladno z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85.,121. ter 214. členom Statuta UM (v nadaljevanju Navodila za presojo prošenj študentov).

Prošnja mora biti pravočasna, razumljiva, lastnoročno podpisana in obsegati mora vse zahtevano za obravnavo. K prošnji je potrebno obvezno priložiti ustrezna dokazila ter kopijo potrdila o plačilu izdaje sklepa KŠZ FVV.

Navodila za plačilo izdaje sklepa KŠZ FVV

Komisija za študijske zadeve FVV je sprejela terminsko zasedanje za študijsko leto 2021/22. Predvideni termini so sledeči:

 • sreda, 3. 11. 2021 ob 13:30
 • sreda, 1. 12. 2021 ob 13:30
 • sreda, 5. 1. 2022 ob 13:30
 • sreda, 2. 2. 2022 ob 13:30
 • sreda, 2. 3. 2022 ob 13:30
 • sreda, 6. 4. 2022 ob 13:30
 • sreda, 4. 5. 2022 ob 13:30
 • sreda, 1. 6. 2022 ob 13:30
 • sreda, 24. 8. 2022 ob 13:30
 • četrtek, 15. 9. 2022 ob 9:00

  Glede na 4. člen Navodil za presojo prošenj študentov, je določen skrajni rok za oddajo prošenj. Prošnjo lahko študent odda ne glede na vrsto prenosa pošiljke najkasneje v četrtek, 8. 9. 2022 do 15. ure v pristojni referat. Prošnje, ki bodo oddane po 8. 9. 2022, ne bodo obravnavane in bodo kot nepravočasne s sklepom zavržene.

  Dokumenti