Inštitut za varstvoslovje (angl. Institute of Criminal Justice and Security) se ukvarja s sodobnim varstvoslovnim raziskovanjem, ki je v zvezi s preučevanjem in razvijanjem teorij, struktur, postopkov, vzrokov in posledic družbenega odzivanja na kriminaliteto in prestopništvo ter s preučevanjem drugih varnostnih pojavov

Varstvoslovno raziskovanje vključuje družbene in individualne vidike, ki jih preučuje kriminologija, vendar je varstvoslovje v bistvu širši koncept zaradi usmerjanja pozornosti na delovanje institucij, kot so policija, tožilstva, sodišča, institucije za izvrševanje kazenskih sankcij, druge institucije družbenega nadzorstva ter na zagotavljanje varnosti v družbi.

Raziskovanje v varstvoslovju se veže na vsebine, ki se ukvarjajo z:

  • razumevanjem družbenih, psiholoških, filozofskih, ekonomskih, zgodovinskih, pravnih in političnih vidikov kriminalitete, odklonskosti in zagotavljanja pravice;
  • raziskovanjem vzrokov in nadzorstvenih dejavnosti ter odzivanjem zoper kriminaliteto in storilce kaznivih dejanj;
  • merjenjem obsega in vrste kriminalitete ter drugih vrst odklonskih pojavov v družbi;
  • preučevanjem izvrševanja kazenske zakonodaje;
  • preučevanjem prakse opravljanja policijske dejavnosti; delovanja tožilstev, sodišč in izvrševanja kazenskih sankcij;
  • preučevanjem drugih družbeno nadzorstvenih mehanizmov v sodobni družbi in zagotavljanjem varnosti.

V letu 2019 je Inštitut za varstvoslovje Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru praznoval petnajst let delovanja. Delo preteklih petnajstih let smo obeležili s slovesnostjo, ki je potekala  29. 1. 2020 na Fakulteti za varnostne vede, UM (15 let Inštituta za varstvoslovje - PDF predstavitev).

Dan Inštituta za varstvoslovje 2023

Dne 8. 3. 2023 smo na Fakulteti za varnostne vede izvedli tradicionalni vsakoletni dogodek, Dan Inštituta za varstvoslovje. Udeležence dogodka, ki smo ga letos zopet izvedli v živo, sta najprej pozdravila izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede, ter prof. dr. Gorazd Meško, predstojnik Inštituta za varstvoslovje.

Sledile so predstavitve raziskovalnega in drugega dela vseh šestih kateder Fakultete za varnostne vede v letu 2022 in njihovih načrtov za leto 2023 in tudi dlje. Predstavitve so izvedli izr. prof. dr. Igor Areh (predstojnik Katedre za družboslovje, humanistiko in metodologijo), izr. prof. dr. Blaž Markelj (predstojnik Katedre za informacijsko varnost), izr. prof. dr. Danijela Frangež (predstojnica Katedre za kriminalistiko), izr. prof. dr. Katja Eman (članica Katedre za kriminologijo), izr. prof. dr. Andrej Sotlar (predstojnik Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede) ter prof. dr. Bojan Tičar (predstojnik Katedre za pravo).

Dogodek smo zaključili z zanimivo razpravo o raziskovalnem delu, vlogi Fakultete za varnostne vede v širši javnosti in prijetnim druženjem udeležencev.

Spodaj si lahko ogledate nekaj fotografij z dogodka ter predstavitve dela Inštituta za varstvoslovje in kateder Fakultete za varnostne vede.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Dan Inštituta za varstvoslovje 2022

23. 3. 2022 je v organizaciji Fakultete za varnostne vede potekal Dan Inštituta za varstvoslovje 2022.

Udeležence dogodka, ki je tudi letos potekal virtualno (MS Teams), sta na začetku nagovorila izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede, in prof. dr. Gorazd Meško, predstojnik Inštituta za varstvoslovje.

Sledilo je zanimivo predavanje ddr. Ivana Rihtariča, ki nam je predstavil življenjsko zgodbo zadnjega človeka, ki je bil v Sloveniji obsojen na smrt, Franca Rihtariča.

Dogodek smo zaključili s predstavitvijo dela kateder Fakultete za varnostne vede v letu 2021 in njihovih načrtov za prihodnost. Predstavitve so izvedli prof. dr. Branko Lobnikar (predstojnik Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede), doc. dr. Mojca Kompara Lukančič (članica Katedre za družboslovje, humanistiko in metodologijo), prof. dr. Bojan Dobovšek (član Katedre za kriminalistiko), izr. prof. dr. Benjamin Flander (predstojnik Katedre za pravo), prof. dr. Igor Bernik (predstojnik Katedre za informacijsko varnost) ter prof. dr. Gorazd Meško (predstojnik Katedre za kriminologijo).

Dogodek je v živo spremljalo okoli 40 udeležencev; spodaj si lahko ogledate nekaj zajemov zaslona z dogodka ter predstavitve dela Inštituta za varstvoslovje in posameznih kateder FVV.

Dan IV 2022
Image

Dan Inštituta za varstvoslovje 2021

23. 3. 2021 je v organizaciji Fakultete za varnostne vede potekal dogodek Dan Inštituta za varstvoslovje, letos nekoliko drugače – na daljavo, preko orodja MS Teams. 

Uvodni del srečanja je povezovala doc. dr. Maja Modic, udeležence pa so nagovorili dekan Fakultete za varnostne vede, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, rektor univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, direktor Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS), prof. dr. Robert Repnik, ter generalni direktor policije, dr. Anton Olaj. Uvodnim nagovorom je sledila predstavitev dela Inštituta za varstvoslovje (prof. dr Gorazd Meško). 

Sledile so predstavitve dosedanjega dela kateder Fakultete za varnostne vede in predstavitve njihovih načrtov za prihodnje. Dogodek smo zaključili z zanimivo razpravo o nadaljnjem razvoju raziskovalne dejavnosti na področju varstvoslovja, pri kateri so sodelovali prof. dr. Gorazd Meško, ki je razpravo tudi moderiral, prorektor prof. dr. Zoran Ren, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, prof. dr. Branko Lobnikar ter predstavnika policije, mag. Tatjana Bobnar in dr. Darko Anželj. Razprave so se udeležili tudi drugi udeleženci okrogle mize. 

Dogodek je v živo spremljalo okoli 45 udeležencev; spodaj si lahko ogledate nekaj fotografij z dogodka ter predstavitve dela Inštituta za varstvoslovje in posameznih kateder.

Dan inštituta za varstvoslovje
Image

Predstojnica

prodekanica za raziskovalno in mednarodno dejavnost, predstojnica Inštituta za varstvoslovje

1N-3

01 3008 348