Inštitut za varstvoslovje (angl. Institute of Criminal Justice and Security) se ukvarja s sodobnim varstvoslovnim raziskovanjem, ki je v zvezi s preučevanjem in razvijanjem teorij, struktur, postopkov, vzrokov in posledic družbenega odzivanja na kriminaliteto in prestopništvo ter s preučevanjem drugih varnostnih pojavov

Varstvoslovno raziskovanje vključuje družbene in individualne vidike, ki jih preučuje kriminologija, vendar je varstvoslovje v bistvu širši koncept zaradi usmerjanja pozornosti na delovanje institucij, kot so policija, tožilstva, sodišča, institucije za izvrševanje kazenskih sankcij, druge institucije družbenega nadzorstva ter na zagotavljanje varnosti v družbi.

Raziskovanje v varstvoslovju se veže na vsebine, ki se ukvarjajo z:

  • razumevanjem družbenih, psiholoških, filozofskih, ekonomskih, zgodovinskih, pravnih in političnih vidikov kriminalitete, odklonskosti in zagotavljanja pravice;
  • raziskovanjem vzrokov in nadzorstvenih dejavnosti ter odzivanjem zoper kriminaliteto in storilce kaznivih dejanj;
  • merjenjem obsega in vrste kriminalitete ter drugih vrst odklonskih pojavov v družbi;
  • preučevanjem izvrševanja kazenske zakonodaje;
  • preučevanjem prakse opravljanja policijske dejavnosti; delovanja tožilstev, sodišč in izvrševanja kazenskih sankcij;
  • preučevanjem drugih družbeno nadzorstvenih mehanizmov v sodobni družbi in zagotavljanjem varnosti.

V letu 2019 je Inštitut za varstvoslovje Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru praznoval petnajst let delovanja. Delo preteklih petnajstih let smo obeležili s slovesnostjo, ki je potekala  29. 1. 2020 na Fakulteti za varnostne vede, UM (15 let Inštituta za varstvoslovje - PDF predstavitev).

Dan Inštituta za varstvoslovje

23. 3. 2021 je v organizaciji Fakultete za varnostne vede potekal dogodek Dan Inštituta za varstvoslovje, letos nekoliko drugače – na daljavo, preko orodja MS Teams. 

Uvodni del srečanja je povezovala doc. dr. Maja Modic, udeležence pa so nagovorili dekan Fakultete za varnostne vede, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, rektor univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, direktor Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS), prof. dr. Robert Repnik, ter generalni direktor policije, dr. Anton Olaj. Uvodnim nagovorom je sledila predstavitev dela Inštituta za varstvoslovje (prof. dr Gorazd Meško). 

Sledile so predstavitve dosedanjega dela kateder Fakultete za varnostne vede in predstavitve njihovih načrtov za prihodnje. Dogodek smo zaključili z zanimivo razpravo o nadaljnjem razvoju raziskovalne dejavnosti na področju varstvoslovja, pri kateri so sodelovali prof. dr. Gorazd Meško, ki je razpravo tudi moderiral, prorektor prof. dr. Zoran Ren, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, prof. dr. Branko Lobnikar ter predstavnika policije, mag. Tatjana Bobnar in dr. Darko Anželj. Razprave so se udeležili tudi drugi udeleženci okrogle mize. 

Dogodek je v živo spremljalo okoli 45 udeležencev; spodaj si lahko ogledate nekaj fotografij z dogodka ter predstavitve dela Inštituta za varstvoslovje in posameznih kateder.

Image
Image

Predstojnik

Predstojnik Katedre za kriminologijo, predstojnik Inštituta za varstvoslovje

2N-16

01 3008 328