Pretekli projekti

Temeljni raziskovalni projekti

 • Varnost uporabnikov kibernetskega prostora – kriminološki, viktimološki in preventivni vidiki
 • Legitimnost in zakonitost policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij (1. 8. 2013 – 31. 7. 2016), vodja projekta: dr. Gorazd Meško, raziskovalci s FVV: dr. Katja Eman, dr. Benjamin Flander, dr. Rok Hacin, dr. Branko Lobnikar, dr. Andrej Sotlar
 • Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti (1. 8. 2013 – 31. 7. 2016), raziskovalec s FVV: dr. Matevž Bren
 • Ekološka kriminaliteta – kriminološki, viktimološki, kriminalnopreventivni, psihološki in pravni vidiki (1. 5. 2009 – 30. 4. 2012), vodja projekta: dr. Gorazd Meško, raziskovalci s FVV: dr. Igor Areh, dr. Bojan Dobovšek, dr. Katja Eman, dr. Andrej Sotlar, dr. Bojan Tičar, dr. Peter Umek
 • Vpliv prava Evropske unije na slovenski davčno-pravni sistem (1. 7. 2004 – 30. 6. 2007), raziskovalec s FVV: dr. Bojan Tičar
 • Ekonomska analiza pravne ureditve Slovenije kot članice EU (1. 7. 2004 – 30. 6. 2007), raziskovalec s FVV: dr. Bojan Tičar

Ciljni raziskovalni projekti

 • Radikalizacija in celoviti protiukrepi v Republiki Sloveniji
 • Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov
 • Policija in drugi deležniki zagotavljanja varnosti – vidiki pluralne policijske dejavnosti v lokalnih skupnostih
 • Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni (1. 10. 2010 – 30. 9. 2012), vodja projekta: dr. Gorazd Meško, raziskovalca s FVV: dr. Andrej Sotlar, Bernarda Tominc
 • Varnostna kultura in ravnanje s tajnimi podatki v MORS in SV (1. 8. 2007 – 31. 7. 2009), raziskovalca s FVV: dr. Branko Lobnikar, Bernarda Tominc
 • Digitalna forenzika in njena vloga v sodnih postopkih (1. 10. 2006 – 30. 9. 2008), (nekdanji) raziskovalec s FVV: dr. Igor Belič
 • Digitalna knjižnica za izobraževanje na daljavo (2006)
 • Definicija in zaščita kritične infrastrukture v RS (1. 6. 2006 – 31. 10. 2008), raziskovalec s FVV: dr. Andrej Sotlar
 • Analiza vzrokov odškodninskih zahtevkov pri uporabi policijskih prisilnih sredstev in ukrepi za njihovo odpravo (2005 – 2007), raziskovalec s FVV: dr. Gorazd Meško
 • Koncept psihološke obrambe in krizno komuniciranje (1. 8. 2004 – 31.8. 2006)
 • Analiza in dopolnitev slovenskega šolskega sistema pri obravnavi nasilja z vidika zlorabe drog (1. 9. 2004 – 31. 10. 2006), vodja projekta: dr. Peter Umek, raziskovalca s FVV: dr. Igor Areh, dr. Gorazd Meško