Pretekli projekti

Temeljni raziskovalni projekti

  • Varnost uporabnikov kibernetskega prostora – kriminološki, viktimološki in preventivni vidiki
  • Legitimnost in zakonitost policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij (1. 8. 2013 - 31. 7. 2016), vodja projekta: dr. Gorazd Meško, raziskovalci s FVV: dr. Katja Eman, dr. Benjamin Flander, dr. Rok Hacin, dr. Branko Lobnikar, dr. Andrej Sotlar
  • Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti (1. 8. 2013 - 31. 7. 2016), raziskovalec s FVV: dr. Matevž Bren
  • Ekološka kriminaliteta – kriminološki, viktimološki, kriminalnopreventivni, psihološki in pravni vidiki (1. 5. 2009 – 30. 4. 2012), vodja projekta: dr. Gorazd Meško, raziskovalci s FVV: dr. Igor Areh, dr. Bojan Dobovšek, dr. Katja Eman, dr. Andrej Sotlar, dr. Bojan Tičar, dr. Peter Umek
  • Vpliv prava Evropske unije na slovenski davčno-pravni sistem (1. 7. 2004 – 30. 6. 2007), raziskovalec s FVV: dr. Bojan Tičar
  • Ekonomska analiza pravne ureditve Slovenije kot članice EU (1. 7. 2004 – 30. 6. 2007), raziskovalec s FVV: dr. Bojan Tičar

Ciljni raziskovalni projekti