Študentska anketa je mnenjska anketa, s katero študenti izražajo svoje mnenje o pedagoškem delu na vseh članicah Univerze v Mariboru. Anketa se izvaja v elektronski obliki. Njeno izpolnjevanje je za študente obvezno in anonimno.

Več informacij je na voljo na spletni strani Študentskega sveta Univerze v Mariboru.