Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru so na Univerzi v Mariboru naslednje vrste oz. kategorije študentov s posebnim statusom:

  • študenti vrhunski športniki,
  • študenti priznani umetniki,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • študenti invalidi,
  • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru),
  • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

Postopke v zvezi s študijem študentov s posebnim statusom urejata Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru št. A5/2010-41 AG in Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru.

Prošnjo za Komisijo za študijske zadeve FVV ali Vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta za kategorijo študenti invalidi oz. študenti s posebnimi potrebami, z ustrezno dokumentacijo in kopijo potrdila o plačilu izdaje sklepa v višini, ki je določena s cenikom fakultete za tekoče študijsko leto se odda osebno v referatu ali jo pošlje priporočeno na fakulteto praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto.

Študentom, ki na podlagi odločbe Komisije za študijske zadeve FVV pridobijo posebni status, nudi pomoč tutor za študente s posebnim statusom.

Projekt »PREHOD MLADIH«

Namen projekta »Prehod mladih« je reševanje problematike prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela. S projektom želijo s pomočjo usposobljenih strokovnih delavcem opolnomočiti mlade s posebnimi potrebami za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

Športnikom prijazno izobraževanje

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je prejela certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije – Zveza Slovenskih Olimpijcev, za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov in športnikom prijaznega izobraževanja. ​

Več na: http://www.olympic.si/sportniki/dvojna-kariera/projekti-dvojne-kariere/sportnikom-prijazno-izobrazevanje

Pripomočki za študij za študente s posebnimi potrebami oz. invalide

Univerza v Mariboru si v sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije prizadeva ustvariti vključujoče in kakovostno izobraževalno okolje za študente s posebnimi potrebami oz. invalide.

S tem obvestilom vas želimo informirati o možnostih pridobitve novih ali izposoje rabljenih pripomočkov za študij.

Na Društvu študentov invalidov Slovenije je na voljo elektronska prenosna lupa in pa program za povečavo zaslonske slike Dolphin na USB nosilcu.

Društvo študentov invalidov Slovenije v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru (ŠOUM) podeljuje sredstva za sofinanciranje nakupa novih, medicinsko tehničnih pripomočkov za študij in vsakdanje življenje. Več si lahko preberete v objavi ŠOUM v sodelovanju z DŠIS ponovno razpisuje sredstva za sofinanciranje nakupa medicinskih ali tehničnih pripomočkov in inštrukcij za študente s posebnimi potrebami .

V kolikor strošek nakupa pripomočka presega sredstva, ki so na voljo v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, Društvo študentov invalidov Slovenije zbira sredstva s pomočjo drugih donatorjev preko posebnega sklica za vsakega študenta posebej. Za podrobnejše informacije lahko pišete na alenka@dsis-drustvo.si.

Tudi na fakultetah Univerze v Mariboru so na voljo določeni pripomočki, ki jih lahko študenti uporabljajo ali si jih izposodijo v času študija. Za več informacij o razpoložljivih pripomočkih na izbrani fakulteti UM se obrnite na ustrezno kontaktno osebo fakultete UM za pomoč in informacije študentom s posebnim statusom.

Do nekaterih pripomočkov ste študenti upravičeni tudi preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Več o tem, kateri pripomočki so kriti in kakšen je postopek pridobitve, si lahko preberete na ZZZS - Pravica do medicinskih pripomočkov.