Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru so na Univerzi v Mariboru naslednje vrste oz. kategorije študentov s posebnim statusom:

  • študenti vrhunski športniki,
  • študenti priznani umetniki,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • študenti invalidi,
  • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru),
  • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

Postopke v zvezi s študijem študentov s posebnim statusom urejata Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru št. A5/2010-41 AG in Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru.

Prošnjo za Komisijo za študijske zadeve FVV ali Vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta za kategorijo študenti invalidi oz. študenti s posebnimi potrebami, z ustrezno dokumentacijo in kopijo potrdila o plačilu izdaje sklepa v višini, ki je določena s cenikom fakultete za tekoče študijsko leto se odda osebno v referatu ali jo pošlje priporočeno na fakulteto praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto.

Študentom, ki na podlagi odločbe Komisije za študijske zadeve FVV pridobijo posebni status, nudi pomoč tutor za študente s posebnim statusom.

Projekt »PREHOD MLADIH«

Namen projekta »Prehod mladih« je reševanje problematike prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela. S projektom želijo s pomočjo usposobljenih strokovnih delavcem opolnomočiti mlade s posebnimi potrebami za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

Športnikom prijazno izobraževanje

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je prejela certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije – Zveza Slovenskih Olimpijcev, za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov in športnikom prijaznega izobraževanja. ​

Več na: http://www.olympic.si/sportniki/dvojna-kariera/projekti-dvojne-kariere/sportnikom-prijazno-izobrazevanje