Program Erasmus+ mobilnosti omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije, da poučuje na partnerski visokošolski instituciji v tujini (Staff mobility for teaching – STA).

Partnerske visokošolske institucije so institucije, s katerimi ima FVV podpisan ERASMUS+ medinstitucionalni sporazum za mobilnost pedagoškega osebja z namenom poučevanja.

Namen razpisa je v okviru odobrenih sredstev podpreti:

 • mobilnosti pedagoškega osebja UM, da na partnerski instituciji v programski državi izvede mobilnost z namenom poučevanja;
 • mobilnosti zaposlenih iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav, ki je aktivna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine (npr. javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje; javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, raziskovalni inštituti; šola, zavod ali center za izobraževanje na katerikoli ravni…), ki jih članice UM povabijo z namenom opravljanja pedagoške dejavnost.

Cilji mobilnosti v programu Erasmus+ so naslednji:

 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja po vseh državah;
 • boljše kompetence, povezane s strokovnimi profili;
 • novosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost njihovega dela in dejavnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente;
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v vsakodnevnem delu.

Podrobnejše  informacije, navodila in vse obrazce, ki jih je potrebno izpolniti, so dostopni na spletni strani Univerze v Mariboru.