Sekundarne mednarodne podatkovne zbirke za habilitacijski področji »kriminologija« in »varnostne vede«

Senat Univerze v Mariboru je na seji dne 19. 6. 2018 potrdil nova seznama sekundarnih mednarodnih podatkovnih zbirk za habilitacijski področji »kriminologija« in »varnostne vede«.

Habilitacijsko področje »Varnostne vede«

 • Scopus služi za iskanje znanstvene literature z vseh področij. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov in konferenčnih prispevkov.

 • (SCI™ Expanded) in Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)

  SCI™ Expanded in Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) sta indeksa, ki sta namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja znanstvenih ved, družboslovnih znanstvenih ved in humanistike publicirane na znanstvenih konferencah. Obsegata bibliografske podatke s povzetki o recenziranih člankih iz konferenčnih publikacij, ki jim na posebno vlogo ISI Web of Knowledge (WoS - Clarivate) odobri citiranost (Conference Proceedings SCI™ Expanded in CPCI-SSH). Spletna stran: Web of Knowledge.
 • (CSA) Sociological Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja sociologije: metodologija; zgodovina in smeri sociologije; sociologija znanosti, kulture, umetnosti, vzgoje, družine, organizacij, religije, prava itn.; socialna psihologija, prostorska sociologija, socialna antropologija, sociolingvistika, penologija, demografija, viktimologija, socialna geografija, socialna politika itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 2500 revij, prispevkih s konferenc, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. od leta 1963 dalje.

 • International Political Science Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja politologije: teorija, politične ideje, politične in upravne institucije, politični procesi, mednarodni odnosi itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov od leta 1989 naprej.

 • (CSA) Worldwide Political Science Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja politologije, mednarodnih odnosov, prava, javne uprave itd. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov.

 • EBSCOhost služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vseh znanstvenih disciplin. Obsega bibliografske podatke, abstrakte in nekatera polna besedila člankov.

 • ProQuest Social Science Journal služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja družboslovja (med drugim antropologije, kriminologije, izobraževanja, politologije, psihologije, socialnega dela, sociologije in drugih ved). Obsega bibliografske podatke z abstrakti in nekaterimi polnimi besedili člankov.

 • »Compendex« - je na seznamu ARRS in pokriva celotno področje tehnike. Na seznamu revij v bazi (predvsem tujih) pa je kar nekaj takšnih naslovov, ki zajemajo tudi področje informacijske varnosti.

 • JSTOR vsebuje članke s področja humanistike, družboslovja in tehničnih znanosti.

Habilitacijsko področje »Kriminologija«

 • Scopus služi za iskanje znanstvene literature z vseh področij. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov in konferenčnih prispevkov.

 • (SCI™ Expanded) in Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)

  SCI™ Expanded in Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) sta indeksa, ki sta namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja znanstvenih ved, družboslovnih znanstvenih ved in humanistike publicirane na znanstvenih konferencah. Obsegata bibliografske podatke s povzetki o recenziranih člankih iz konferenčnih publikacij, ki jim na posebno vlogo ISI Web of Knowledge (WoS - Clarivate) odobri citiranost (Conference Proceedings SCI™ Expanded in CPCI-SSH). Spletna stran: Web of Knowledge.
 • Baza je bila vzpostavljena v letu 2015 kot del Web of Knowledge, vendar nimajo faktorja vpliva, citiranje pa šteje v Web of Knowledge.

 • EBSCOhost služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vseh znanstvenih disciplin. Obsega bibliografske podatke, abstrakte in nekatera polna besedila člankov. Štejejo objave s polnimi besedili iz baze »Criminal justice abstracts with full texts«, »Social sciences with full texts« in »SocINDEX with full texts«.