Sekundarne mednarodne podatkovne zbirke za habilitacijski področji »kriminologija« in »varnostne vede«

Senat Univerze v Mariboru je na seji dne 19. 6. 2018 potrdil nova seznama sekundarnih mednarodnih podatkovnih zbirk za habilitacijski področji »kriminologija« in »varnostne vede«.

Habilitacijsko področje »Varnostne vede«

 • Scopus služi za iskanje znanstvene literature z vseh področij. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov in konferenčnih prispevkov.

 • (SCI™ Expanded) in Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)

  SCI™ Expanded in Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) sta indeksa, ki sta namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja znanstvenih ved, družboslovnih znanstvenih ved in humanistike publicirane na znanstvenih konferencah. Obsegata bibliografske podatke s povzetki o recenziranih člankih iz konferenčnih publikacij, ki jim na posebno vlogo ISI Web of Knowledge (WoS – Clarivate) odobri citiranost (Conference Proceedings SCI™ Expanded in CPCI-SSH). Spletna stran: Web of Knowledge.

 • (CSA) Sociological Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja sociologije: metodologija; zgodovina in smeri sociologije; sociologija znanosti, kulture, umetnosti, vzgoje, družine, organizacij, religije, prava itn.; socialna psihologija, prostorska sociologija, socialna antropologija, sociolingvistika, penologija, demografija, viktimologija, socialna geografija, socialna politika itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 2500 revij, prispevkih s konferenc, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. od leta 1963 dalje.

 • International Political Science Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja politologije: teorija, politične ideje, politične in upravne institucije, politični procesi, mednarodni odnosi itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov od leta 1989 naprej.

 • (CSA) Worldwide Political Science Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja politologije, mednarodnih odnosov, prava, javne uprave itd. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov.

 • EBSCOhost služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vseh znanstvenih disciplin. Obsega bibliografske podatke, abstrakte in nekatera polna besedila člankov.

 • ProQuest Social Science Journal služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja družboslovja (med drugim antropologije, kriminologije, izobraževanja, politologije, psihologije, socialnega dela, sociologije in drugih
  ved). Obsega bibliografske podatke z abstrakti in nekaterimi polnimi besedili člankov.

 • »Compendex« – je na seznamu ARRS in pokriva celotno področje tehnike. Na seznamu revij v bazi (predvsem tujih) pa je kar nekaj takšnih naslovov, ki zajemajo tudi področje informacijske varnosti.

 • JSTOR vsebuje članke s področja humanistike, družboslovja in tehničnih znanosti.

Habilitacijsko področje »Kriminologija«

 • Scopus služi za iskanje znanstvene literature z vseh področij. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov in konferenčnih prispevkov.

 • (SCI™ Expanded) in Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)

  SCI™ Expanded in Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) sta indeksa, ki sta namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja znanstvenih ved, družboslovnih znanstvenih ved in humanistike publicirane na znanstvenih konferencah. Obsegata bibliografske podatke s povzetki o recenziranih člankih iz konferenčnih publikacij, ki jim na posebno vlogo ISI Web of Knowledge (WoS – Clarivate) odobri citiranost (Conference Proceedings SCI™ Expanded in CPCI-SSH). Spletna stran: Web of Knowledge.

 • Baza je bila vzpostavljena v letu 2015 kot del Web of Knowledge, vendar nimajo faktorja vpliva, citiranje pa šteje v Web of Knowledge.

 • EBSCOhost služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vseh znanstvenih disciplin. Obsega bibliografske podatke, abstrakte in nekatera polna besedila člankov. Štejejo objave s polnimi besedili iz baze »Criminal justice abstracts with full texts«, »Social sciences with full texts« in »SocINDEX with full texts«.

Stari seznam mednarodnih indeksiranih podatkovnih zbirk iz širšega področja varstvoslovja

V skladu s sklepom Senata UM od pričetka veljavnosti novih seznamov velja prehodno obdobje dveh let, ko lahko kandidati uveljavljajo vsa dela bodisi iz novega seznama mednarodnih podatkovnih zbirk, bodisi iz starega seznama mednarodnih podatkovnih zbirk – kar je za kandidata ugodneje.
 • ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja zdravja, socialnega dela, psihologije, sociologije, ekonomije, politike, izobraževanja itn.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov.

 • Business Source Premier služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja ekonomije, managementa in podjetništva: bančništvo, finance, računovodstvo, marketing, oglaševanje, zavarovalništvo, industrija, storitvene dejavnosti, davčna politika, delo, pravo, socialna politika, javna uprava, informacijska tehnologija, telekomunikacije itn.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov (nekje tudi polna besedila).

 • Communication Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja komunikologije in sorodnih ved.</>

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov, prispevkov s konferenc, knjig, poglavji iz knjig itn.

 • Computer Science Index služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja računalništva: umetna inteligenca, ekspertni sistemi, organizacija podatkov, računalniški sistemi itn.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov.

 • EBSCOhost služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vseh znanstvenih disciplin. Obsega bibliografske podatke, abstrakte in nekatera polna besedila člankov.

  Založnik: EBSCO Publishing

 • SI Current Contents Social & Behavioral Sciences služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja komunikologije, ekonomije, izobraževanja, geografije, prava, bibliotekarstva, managementa, politologije, javne uprave, psihologije, psihiatrije, zdravstva, socialnega dela, sociologije itn.

  Obsega bibliografske podatke o člankih.

 • Expanded Academic Index služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vseh znanstvenih disciplin.

  Obsega kombinacijo bibliografskih podatkov, abstraktov in nekaterih polnih besedil člankov od leta 1980 naprej.

 • IInternational Bibliography of Social Science služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja družboslovnih ved: antropologije, ekonomije, politike, sociologije itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov.

 • International Political Science Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja politologije: teorija, politične ideje, politične in upravne institucije, politični procesi (javno mnenje, stranke, volitve…), mednarodni odnosi itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov od leta 1989 naprej.

  Založnik: International Political Science Association

 • (CSA) Linguistics & Language Behavior Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja jezikoslovja, vključno s fonetiko, fonologijo, morfologijo, sintakso in semantiko.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih od leta 1973 naprej.

 • NCJRS Abstracts Database služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja kazenskega pravosodja in kriminologije: izvrševanje kazenskih sankcij, sodišča, preprečevanje kriminalitete, mamila, mladoletniki, policija, statistika, žrtve itn.

  Obsega bibliografske opise z abstrakti člankov in drugih publikacij (poročilih uradnih organov ZDA, knjigah, raziskovalnih poročilih, člankih itn.)

 • PAIS International služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja javne uprave, socialne politike, mednarodnih odnosov, svetovne polite itn.

  Založnik: Public Affairs Information Service (PAIS)

 • ProQuest Social Science Journal služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja družboslovja (med drugim antropologije, kriminologije, izobraževanja, politologije, psihologije, socialnega dela, sociologije …). Obsega bibliografske podatke z abstrakti in nekaterimi polnimi besedili člankov.

  Založnik: ProQuest

 • PsycINFO služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja psihologije: zgodovina in smeri psihologije; psihometrija, statistika in metodologija; eksperimentalna psihologija; nevropsihologija; komunikacijski sistemi; razvojna psihologija; družbeni procesi; socialna psiholgija; psihologija osebnosti; psihoanaliza; telesne in duševne motnje; prevencija in terapija; klinična psihologija; pedagoška psihologija; psihologija dela; psihologija športa; psihologija potrošnika; ekološka psihologija; umetna inteligenca itn. Posega pa tudi na sorodna področja: humanistika, management, marketing, oglaševanje, kriminologija, lingvistika, obramboslovje, socialno delo itn.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov, knjig, poglavij iz knjig, disertacij, prispevkov s konferenc in tehničnih poročilih od leta 1887 dalje. Založnik: American Psychology Association

 • Scopus služi za iskanje znanstvene literature z vseh področij.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov in konferenčnih prispevkov.

  Založnik: SciVerse

 • (CSA) Social Services Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja socialnega dela.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov iz več kot 1.400 revij od leta 1980 dalje.

 • (CSA) Sociological Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja sociologije: metodologija; zgodovina in smeri sociologije; sociologija znanosti, kulture, umetnosti, vzgoje, družine, organizacij, religije, prava itn.; socialna psihologija, prostorska sociologija, socialna antropologija, sociolingvistika, penologija, demografija, viktimologija, socialna geografija, socialna politika itn.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 2500 revij, prispevkih s konferenc, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. od leta 1963 dalje.

 • SportDiscus služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja športa, zdravja, športne medicine, športne vzgoje itn.

  Obsega bibliografske podatke o člankih s povezavami na polna besedila.

 • ((CSA) Worldwide Political Science Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja politologije, mednarodnih odnosov, prava, javne uprave itn.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov.

 • (SCI™ Expanded) in Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)

  SCI™ Expanded in Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) sta indeksa, ki sta namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja znanstvenih ved, družboslovnih znanstvenih ved in humanistike publicirane na znanstvenih konferencah. Obsegata bibliografske podatke s povzetki o recenziranih člankih iz konferenčnih publikacij, ki jim na posebno vlogo ISI Web of Knowledge (WoS – Clarivate) odobri citiranost (Conference Proceedings SCI™ Expanded in CPCI-SSH). Spletna stran: Web of Knowledge.

 • (IFLP) Index to Foreign Legal Periodicals je znanstveni indeks periodičnih pravih publikacij, ki ga vodi od leta 1960 naprej University of California, Berkeley v ZDA. Indeks je namenjen iskanju mednarodne strokovne in znanstvene literature s področja prava.

  Obsega bibliografske podatke mednarodnih, pravnih, periodičnih znanstvenih publikacij.