Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije, s katerimi ima FVV podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov.

Izmenjava Erasmus omogoča študentu spoznavanje študentskega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, prepoznavnost, nove izkušnje in predvsem veliko zadovoljstvo.

Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).

Vsako leto je predvidoma v februarju ali marcu (odvisno od razpisa UM) organiziran Erasmus+ informativni dan, kjer so študenti seznanjeni z vsemi podrobnostmi izmenjave, pripravo dokumentacije, možnimi lokacijami ipd. Skratka, predstavimo vse, kar morate vedeti o izmenjavi. O točnem terminu Erasmus+ informativnega dne so študenti obveščeni osebno (obisk tutorjev v vseh letnikih), preko spletne strani, osebne e-pošte in Facebook strani.

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev. Seznam partnerskih institucij za študij v tujini je objavljen tukaj.

Vse podrobnosti, postopki in potrebni dokumenti so objavljeni na spletni strani študentske mobilnosti Univerze v Mariboru.