Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije, s katerimi ima FVV podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov.

Izmenjava Erasmus omogoča študentu spoznavanje študentskega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, prepoznavnost, nove izkušnje in predvsem veliko zadovoljstvo.

Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.

Vse podrobnosti in razpis ERASMUS+ je objavljena na spletni strani študentske mobilnosti Univerze v Mariboru.