Namen študentskega tutorskega sistema na FVV je:

  • olajšati študentom vključevanje v univerzitetno okolje,
  • nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju, tako v obliki pomoči pri osvajanju študijske snovi kot tudi pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost,
  • graditi odnos med študenti in visokošolskimi učitelji ter institucijo kot celoto v skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev,
  • z navedenim izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti raven študija.

Tutorstvo za tuje študente

Študentsko tutorstvo za tuje študente omogoča pomoč tujim študentom pri premagovanju kulturnega šoka in privajanju na novo okolje, ko pridejo na izmenjavo v Slovenijo.

Tuji študenti običajno potrebujejo pomoč pri urejanju prioritetnih zadev kot so nastanitev, pridobitev študentske izkaznice, vozovnice.

Tutorji študenti jim pomagajo pri integraciji v slovensko okolje, premagovanju domotožja in urejanju administrativnih zadev.

Tutorja za tuje študente sta Mirče Milenkov (mirche.milenkov@student.um.si) in Ana Jovanovska (ana.jovanovska@student.um.si).

Tutorstvo za študente s posebnim statusom

Tutor za študente s posebnim statusom nudi pomoč študentom, ki so na podlagi odločbe Komisije za študijske zadeve FVV dobili posebni status (status študenta s posebnimi potrebami, ostali posebni statusi, kot so kulturnik, športnik, umetnik ali študent s priznanimi zaslugami).

Tutor za študente s posebnimi potrebami opravlja nekatere specifične naloge, s katerimi se srečujejo študenti s posebnimi potrebami in so individualno pogojene. Tutor usmerja študenta s posebnimi potrebami v razvoj tistih zmožnosti, ki mu omogočajo hitro prilagajanje in uspešno vključevanje v študentsko delo in študentsko življenje. Tutor študentu nudi pomoč pri tistih študijskih dejavnostih, ki jih študent s posebnimi potrebami ne more opraviti brez pomoči.

Tutor za študente z ostalimi posebnimi statusi usmerja študenta pri pridobitvi posebnega statusa, koriščenju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz tega naslova. Pomaga jim pri vključevanju v študijsko delo in študentsko življenje ter potrebnih prilagoditvah pri študijskih obveznostih.

Tutorka za študente s posebnim statusom je Neli Klun (neli.klun@student.um.si).

Uvajalno tutorstvo

Uvajalno študentsko tutorstvo je namenjeno predvsem študentom prvega letnika, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju. Tutorji študentje novincem pomagajo predvsem s posredovanjem zanje pomembnih informacij in svetovanjem.

Temeljne naloge uvajalnega tutorja so, da nudi pomoč študentom pri njihovem študiju, študentom posreduje študijske in obštudijske informacije, študente vzpodbuja, da se vključuje v dodatne dejavnosti na fakulteti, po potrebi sodeluje pri vpisu študentov na FVV in na informativnih dnevih za potencialne študente ter sodeluje s koordinatorjem tutorjev, prodekanom za študentska vprašanja in z ostalimi tutorji.

Uvajalna tutorkka je Ajda Potočnik (ajda.potocnik@student.um.si).

Predmetno tutorstvo

Gre za obliko pomoči, ki je namenjeno študentom FVV pri razumevanju in osvajanju študijske snovi pri posameznem predmetu. S tem fakulteta pripomore k izboljšanju študijskih rezultatov in prehodnosti študentov na izpitih. Ure predmetnega tutorstva so načeloma namenjene študentom, ki študijske snovi niso razumeli med predavanji. Predmetni tutorji jim lahko tudi svetujejo pri metodah študiranja za posamezni predmet.


NosilecTutorE-pošta
izr. prof. dr. Igor ArehNeja Fröhlichneja.froehlich@student.um.si
prof. dr. Igor BernikLuka Modicluka.modic@student.um.si
izr. prof. dr. Aleš Bučar RučmanEva Hadnereva.hadner@student.um.si
prof. dr. Bojan DobovšekMaj Ulčnik
Lana Rupar
maj.ulcnik@student.um.si
lana.rupar@student.um.si
izr. prof. dr. Miha DvojmočTeja Lobnikarteja.lobnikar@student.um.si
doc. dr. Vanja ErčuljMonika Martinc
Barbara Potočnik
monika.martinc@student.um.si
barbara.potocnik2@student.um.si
izr. prof. dr. Benjamin FlanderMaj Ulčnikmaj.ulcnik@student.um.si
doc. dr. Rok HacinJošt Meškojost.mesko@student.um.si
izr. prof. dr. Blaž MarkeljAljoša Pogačaraljosa.pogacar@student.um.si
prof. dr. Gorazd MeškoAlen Golobičalen.golobic@student.um.si
doc. dr. Maja ModicNeja Fröhlichneja.froehlich@student.um.si
doc.dr. Boštjan SlakTina Dreventina.dreven@student.um.si
pred. Bernarda TomincLuka Modicluka.modic@student.um.si