Dogodki

Novice

Zagovor diplomske naloge

SPOPADAN JE OBOROŽEN IH SIL S PANDEMIJ O COVID- 19: ŠTUDIJA PRIMERA ZDRUŽENE GA KRALJESTV A

RATEJ ALEŠ

24. 09. 2021 ob 11:00 v Izvedba na daljavo

Zagovor magistrske naloge

UPORABA KRATKEGA VPRAŠALNIKA ZA MERJENJE DIMENZIJ OSEBNOSTI PO TEORIJI VELIKIH PET V VARSTVOSLOVJU

ŽARN NATALIJA

24. 09. 2021 ob 9:00 v Izvedba na daljavo

Zagovor diplomske naloge

SAMOZAŠČITA UPORABNIKOV DRUŽBENIH OMREŽIJ PRED KIBERNETSKIM NADLEGOVANJEM

PETERNEL NIKA

24. 09. 2021 ob 10:00 v Izvedba na daljavo

Zagovor diplomske naloge

VLOMILCI IN SERIJSKI VLOMILCI TER STRAH PRED NJIMI

PILAJ NUŠA

24. 09. 2021 ob 11:30 v Izvedba na daljavo

Zagovor diplomske naloge

SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA- PRIMER POSTAVITVE SISTEMA ZA FIZIČNE OSEBE

CIMERMAN MATEJ

27. 09. 2021 ob 11:00 v Izvedba na daljavo

Zagovor diplomske naloge

INFORMACIJSKO-VARNOSTNA OZAVEŠČENOST ZDRAVSTVENEGA OSEBJA

ERNECL TARA

27. 09. 2021 ob 11:00 v Izvedba na daljavo

Zagovor diplomske naloge

POVEZAVA MED SPLOŠNIMI PREPRIČANJI O KRIPTOVALUTAH IN NJIHOVO UPORABO ZA PLAČEVANJE

POTREBUJEŠ GAŠPER

27. 09. 2021 ob 11:30 v Izvedba na daljavo

Zagovor magistrske naloge

KRITERIJI ZA IMENOVANJE PSIHOLOŠKIH IZVEDENCEV V EVROPSKI UNIJI

LEDERER ILIĆ NIKA

29. 09. 2021 ob 10:30 v Izvedba na daljavo

Zagovor diplomske naloge

SERIJSKI MORILCI: PRIROJENO IN/ALI PRIVZGOJENO

BERNIK VITA

29. 09. 2021 ob 10:30 v Izvedba na daljavo

Zagovor magistrske naloge

JAVNA ZAZNAVA PREDNOSTI UPORABE NOSLJIVIH KAMER V POLICIJSKIH POSTOPKIH

ŠTERN SARA

29. 09. 2021 ob 11:00 v Izvedba na daljavo

Za ogled zagovora zaključnih del se koda za vključitev v videokonferenco preko orodja MS Teams pridobi po elektronski pošti na teja.per@fvv.uni-mb.si .