Novice

Zagovor diplomske naloge

HUDODELSKE ZDRUŽBE – KAZENSKOPRAVNI VIDIK

MEDVED MIRIAM

14. 06. 2021 ob 11:30 v Izvedba na daljavo

Zagovor diplomske naloge

PRIMERJAVA UREDITVE V REPUBLIKI SLOVENIJI IN ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE

STARC MAŠA

14. 06. 2021 ob 11:10 v Izvedba na daljavo

Zagovor diplomske naloge

KRIMINALNO VEDENJE KOT POSLEDICA BIOLOŠKIH SPREMEMB

ELMAZEN PRISLAN LUCIJA

21. 06. 2021 ob 11:30 v Izvedba na daljavo

Zagovor diplomske naloge

PSIHOLOŠKA PRIPRAVA PRIPADNIKOV SLOVENSKE VOJSKE ZA UDELEŽBO NA MEDNARODNIH OPERACIJAH IN MISIJAH

ŠPEC KLEMEN

22. 06. 2021 ob 10:00 v Izvedba na daljavo

Za ogled zagovora zaključnih del se koda za vključitev v videokonferenco preko orodja MS Teams pridobi po elektronski pošti na teja.per@fvv.uni-mb.si .