Dogodki

Novice

Zagovor diplomske naloge

VLOGA, POMEN IN RAZVOJ PREVENTIVE KOT SEGMENTA POLICIJSKEGA DELA NA TEMELJU PROJEKTA "JAVNE VARNOSTI"

HORVAT MATJAŽ

27. 06. 2019 ob 10:30 v sejni sobi

Zagovor magistrske naloge

USPOSOBLJENOST POLICISTOV ZA DELO Z GLUHIMI IN NAGLUŠNIMI OSEBAMI V MARIBORU

ŠTIBERC SERGEJA

27. 06. 2019 ob 11:30 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

VZROKI ZA TRAGEDIJO NA STADIONU HILLSBOROUGH: ŠTUDIJA PRIMERA

REJC DENIS

27. 06. 2019 ob 10:00 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

IVNIK PATRICIJA

27. 06. 2019 ob 11:00 v sejna soba

Zagovor diplomske naloge

RAZVOJ JUDA V PREKMURJU

VARGA NATALIJA

27. 06. 2019 ob 10:30 v sejni sobi

Zagovor magistrske naloge

OBČUTEK VARNOSTI IN JAVNO MNENJE O POLICIJI - REZULTATI RAZISKAVE

VETRIH ALIN

5. 07. 2019 ob 09:00 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

PROSTORSKA PROBLEMATIKA IN VPLIV NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA

ČRNIVEC TEJA

5. 07. 2019 ob 09:30 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

KRIMINALISTIČNO TEHNIČNA DEJAVNOST NA POLICIJSKI UPRAVI NOVO MESTO

KRAPEŽ KARMEN

8. 07. 2019 ob 14:00 v sejni sobi