Novice

Zagovor diplomske naloge

KRIMINALISTIČNOOBVEŠČEVALNA DEJAVNOST NA POLICIJSKI UPRAVI NOVO MESTO

UDOVČ MATEJ

29. 07. 2024 ob 8:00 v sejna soba - soba za zagovore ZD

Zagovor diplomske naloge

UPORABA BIOMETRIJE NA PAMETNIH TELEFONIH MED ŠTUDENTI

LAJLAR ANŽE

29. 07. 2024 ob 12:00 v sejna soba - soba za zagovore ZD

Zagovor diplomske naloge

CESTNI PROMET IN KRIMINALITETA

ZUPAN OŽBEJ

29. 07. 2024 ob 8:30 v sejna soba - soba za zagovore ZD

Zagovor diplomske naloge

VARNOST V LOKALNIH SKUPNOSTIH IN ROMI V JUGOVZHODNI SLOVENIJI

GOLOBIČ ALEN

12. 08. 2024 ob 8:00 v sejna soba - soba za zagovore ZD

Zagovor diplomske naloge

PRIMERJAVA ZAPORSKIH SISTEMOV V SLOVENIJI IN NA NIZOZEMSKEM

AVSEC NINA

20. 08. 2024 ob 10:00 v sejna soba - soba za zagovore ZD

Zagovor diplomske naloge

PRESTOPNIŠTVO OBSOJENCEV TEKOM PRESTAJANJA ZAPORNE KAZNI

ZVER LARISA

20. 08. 2024 ob 10:30 v sejna soba - soba za zagovore ZD