Novice

Zagovor magistrske naloge

BORILNE VEŠČINE IN PSIHOFIZIČNA PRIPRAVLJENOST POLICISTOV V SLOVENSKI POLICIJI: POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA

KOPŠE TILEN

25. 04. 2019 ob 10:00 v SEJNI SOBI

Zagovor diplomske naloge

POLICIJA - NAVIJAČI, VARNOST NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH

VEDLIN URŠKA

25. 04. 2019 ob 10:00 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

UKREPANJE SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ OB POTRESU V POSAVSKI REGIJI

ŽARN NATALIJA

25. 04. 2019 ob 11:00 v sejni sobi

Zagovor magistrske naloge

DUHOVNIKI KOT STORILCI KAZNIVIH DEJANJ V SLOVENIJI

PAVLIČ IVANA

6. 05. 2019 ob 10:30 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

RESOCIALIZACIJA ZAPORNIKOV POD NADZOROM PROBACIJSKE SLUŽBE

SMAJLOVIĆ MINELA

6. 05. 2019 ob 08:00 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE GOSPODARSKE KRIMINALITETE NA OBMOČJU PU KRANJ OD LETA 2013 DO 2017

BENEDIK INES

6. 05. 2019 ob 11:00 v sejni sobi

Zagovor magistrske naloge

RAZVOJ IN UPORABA INŠTRUMENTOV POLICIJSKEGA SODELOVANJA V EVROPSKI UNIJI

FURMAN ROBERT

6. 05. 2019 ob 07:30 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

INFORMACIJSKA VARNOST PRI RABI MOBILNIH APLIKACIJ ZA ZDRAVJE

ULAGA JURE

6. 05. 2019 ob 11:00 v sejni sobi

Zagovor magistrske naloge

VRAČANJE BORCEV ISIS V MATIČNE DRŽAVE - VARNOSTNI VIDIKI

AVDIĆ SANEL

13. 05. 2019 ob 11:00 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

MOTIVIRANOST ZA DELO POLICISTA IN PRIČAKOVANJA POLICISTOV V OKVIRU IZOBRAŽEVANJA ZA DELOVNO MESTO POLICISTA

ŠKOFIC EVA

13. 05. 2019 ob 15:00 v sejni sobi