Novice

Zagovor magistrske naloge

REHABILITACIJSKI PROGRAMI V ZAPORIH IN NJIHOV VPLIV NA USPEŠNO REINTEGRACIJO IN POVRATNIŠTVO OBSOJENCEV

KOVAČEVIĆ AJA

29. 11. 2021 ob 10:15 v Sejna soba - soba za zagovore ZD

Zagovor magistrske naloge

PRAVNI VIDIK FORENZIČNE LINGVISTIKE

ŠTEFELIN GABRIJELA

29. 11. 2021 ob 10:00 v Sejna soba - soba za zagovore ZD

Zagovor diplomske naloge

ZAEETKI IN ZGODOVINA DAKTILOSKOPIJE IN PRVI PRIMERI NJENE UPORABE PRI PREISKOVANJU KAZNIVIH DEJANJ

KUS MAŠA

15. 12. 2021 ob 7:30 v Sejna soba - soba za zagovore ZD

Za ogled zagovora zaključnih del se koda za vključitev v videokonferenco preko orodja MS Teams pridobi po elektronski pošti na teja.per@fvv.uni-mb.si .