Novice

Zagovor diplomske naloge

DELO POLICIJE IN DRŽAVNEGA TOŽILSTVA V PREDKAZENSKEM POSTOPKU PRI PREISKOVANJU GOSPODARSKE KRIMINALITETE

SKARLOVNIK MIHA

14. 12. 2018 ob 10:30 v sejni sobi

Zagovor magistrske naloge

FINANČNE PANIKE 17. IN 19. STOLETJA - PRIMERJALNA ANALIZA VELIKE BRITANIJE, NEMČIJE, FRANCIJE IN NIZOZEMSKE

KOVAČIČ ANDREJ

14. 12. 2018 ob 10:00 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

ANALIZA SODNIH POSTOPKOV V ZADEVI PATRIA

SERŠEN PRIMOŽ

17. 12. 2018 ob 14:15 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

UTAJA DAVKOV V NOGOMETU

KNAVS KLEMEN

17. 12. 2018 ob 8:00 v predavalnica 1

Zagovor diplomske naloge

MOBILNI KRIMINALISTIČNI ODDELKI V ZAKLJUČNI AKCIJI

CEGLAR MATEVŽ

17. 12. 2018 ob 8:30 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

DELOVANJE MRLIŠKOPREGLEDNE SLUŽBE OB OBSTOJU SUMA, DA JE BILO STORJENO KAZNIVO DEJANJE

RUDOLF ROBI

17. 12. 2018 ob 8:00 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

UPORABA UMETNE INTELIGENCE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU IN NJENI VARNOSTNI IZZIVI

OMEJC TILEN

18. 12. 2018 ob 11:30 v sejni sobi