Novice

Zagovor diplomske naloge

KRIMINALISTIČNI VIDIKI TIHOTAPSTVA MORSKEGA DATLJA

RAIMONDI GORAN

17. 10. 2019 ob 7:50 v P1

Zagovor diplomske naloge

NARKO KARTELI V MEHIKI

CRGOL ALEX

17. 10. 2019 ob 7:30 v predavalnici 1

Zagovor diplomske naloge

ZASLIŠANJE OTROK: ZNAČILNOSTI OTROK, PRIPOROČILA IN IZVEDBA

BREGAR BERGLEZ ANA

17. 10. 2019 ob 11:00 v P1