Novice

Zagovor diplomske naloge

PRIMERJAVA UPORABE PRISILNIH SREDSTEV MED POLICISTI IN URADNIMI OSEBAMI FINANČNE UPRAVE

PLASKAN SAŠA

5. 12. 2019 ob 14:30 v sejni sobi

Zagovor diplomske naloge

VPRAŠANJA IN DILEME ZAKONSKE UREDITVE PREPREČEVANJA DRUŽINSKEGA NASILJA V SLOVENIJI

KOŠEC BARBARA

5. 12. 2019 ob 14:00 v sejni sobi