Novice

Zagovor diplomske naloge

PSIHOLOŠKA PODPORA V SISTEMU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI - PRIMERJAVA POKLICNIH IN PROSTOVOLJNIH GASILCEV

JAZBINŠEK TEJA

2. 12. 2020 ob 09:15 v - na daljavo preko MS Teams

Zagovor diplomske naloge

VIDEONADZORNI SISTEMI IN NJIHOVA UPORABA V KAZENSKEM POSTOPKU

BREZNIK MATJAŽ

3. 12. 2020 ob 08:00 v - na daljavo preko MS Teams

Zagovor magistrske naloge

PERCEPCIJA DETEKTIVOV O DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI: DELOVNE NALOGE DETEKTIVA

BAN BOŠTJAN

3. 12. 2020 ob 08:30 v - na daljavo preko MS Teams

Zagovor diplomske naloge

NOVE METODE OZAVEŠČANJA O VARNOSTI MOBILNIH NAPRAV

FORTUNA LUKA

3. 12. 2020 ob 08:15 v - na daljavo preko MS Teams

Zagovor magistrske naloge

TRPINČENJE NA DELOVNEM MESTU NA UPRAVNIH ENOTAH V SLOVENIJI

DIVJAK PETRA

8. 12. 2020 ob 09:00 v - na daljavo preko MS Teams

Za ogled zagovora zaključnih del se koda za vključitev v videokonferenco preko orodja MS Teams pridobi po elektronski pošti na teja.per@fvv.uni-mb.si .