Programska skupina Varnost v lokalnih skupnostih (2019–2024)

Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava ruralnih in urbanih okolij

O projektu

Vse več normativno-pravnih in raziskovalnih usmeritev se nanaša na pomen razlikovanja glavnih značilnosti (kriminalitete) v ruralnih in urbanih okoljih. Npr. stopnja prijavljene kriminalitete v urbanih okoljih je precej večja kot v ruralnih okoljih, kar velja tudi za Slovenijo. Vzroke za to je moč iskati v specifičnih družbenih procesih, družbenih strukturah in oslabljenem družbenem nadzorstvu.

Cilji raziskovalnega projekta so:

 • poglobljen pregled literature s področij ruralne in urbane kriminologije,
 • pregled rezultatov in raziskovalnih metod, uporabljenih v predhodnih varnostnih študijah,
 • iskanje modelov sodelovanja varnostnih organizacij in njihovih metod dela v ruralnem in urbanem okolju,
 • analiziranje kriminalitete, kršitev javnega reda in miru, viktimizacije ter strahu pred kriminaliteto,
 • preučevanje težav in varnostnih izzivov, ki so povezani z marginalnimi in marginaliziranimi družbenimi skupinami
 • preučevanje zagotavljanja varnosti, učinkovitost družbenega nadzorstva in policijske dejavnosti,
 • preučevanje pravnih vidikov zagotavljanja varnosti na lokalni ravni,
 • preučevanje prevladujočih oblike zagotavljanja varnosti, preventivne dejavnosti in stališča prebivalcev ter članov varnostnih sosvetov v občinah do različnih oblik zagotavljanja varnosti (socialna prevencija, situacijska prevencija, generalna in specialna prevencija, neformalno in formalno nadzorstvo idr.),
 • preučevanje zaznave prebivalcev glede njihovih pričakovanj razvoja varnostnih dejavnosti v prihodnje ter proučevanje zaznave prebivalcev glede kakovosti in dostopnosti različnih pristopov nudenja pomoči žrtvam kaznivih dejanj,
 • preučevanje zaznave policistov in predstojnikov policijskih enot o varnosti in delu policije na lokalni ravni, njihova mnenja o varnostnih težavah v ruralnih in urbanih okoljih ter možnosti odločanja o prioritetah pri izvajanju policijske dejavnosti (razmerja med proaktivnim in reaktivnim policijskim delom) v demokratični družbi,
 • analiziranje zaznave varnostnih problemov med prebivalci in policisti,
 • proučevanje varne rabe svetovnega spleta (dostop do kibernetskega prostora v ruralnem okolju, identificiranje oblik ogrožanja ipd.).