Programska skupina Varnost v lokalnih skupnostih (2019–2024)

Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava ruralnih in urbanih okolij

Trajanje projekta:1. 1. 2019 do 31. 12. 2024
Financer:Agencija za raziskovalno dejavnost RS
Vodja projekta:prof. dr. Gorazd Meško
Raziskovalna organizacijaUniverza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Raziskovalci:izr. prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, prof. dr. Bojan Dobovšek, izr. prof. dr. Katja Eman, pred. dr. Vanja Erčulj, Barbara Erjavec, izr. prof. dr. Benjamin Flander, doc. dr. Rok Hacin, prof. dr. Branko Lobnikar, prof. dr. Gorazd Meško
Spletna stran:https://www.fvv.um.si/psvls/

O projektu

Vse več normativno-pravnih in raziskovalnih usmeritev se nanaša na pomen razlikovanja glavnih značilnosti (kriminalitete) v ruralnih in urbanih okoljih. Npr. stopnja prijavljene kriminalitete v urbanih okoljih je precej večja kot v ruralnih okoljih, kar velja tudi za Slovenijo. Vzroke za to je moč iskati v specifičnih družbenih procesih, družbenih strukturah in oslabljenem družbenem nadzorstvu.

Cilji raziskovalnega projekta so:

 • poglobljen pregled literature s področij ruralne in urbane kriminologije,
 • pregled rezultatov in raziskovalnih metod, uporabljenih v predhodnih varnostnih študijah,
 • iskanje modelov sodelovanja varnostnih organizacij in njihovih metod dela v ruralnem in urbanem okolju,
 • analiziranje kriminalitete, kršitev javnega reda in miru, viktimizacije ter strahu pred kriminaliteto,
 • preučevanje težav in varnostnih izzivov, ki so povezani z marginalnimi in marginaliziranimi družbenimi skupinami
 • preučevanje zagotavljanja varnosti, učinkovitost družbenega nadzorstva in policijske dejavnosti,
 • preučevanje pravnih vidikov zagotavljanja varnosti na lokalni ravni,
 • preučevanje prevladujočih oblike zagotavljanja varnosti, preventivne dejavnosti in stališča prebivalcev ter članov varnostnih sosvetov v občinah do različnih oblik zagotavljanja varnosti (socialna prevencija, situacijska prevencija, generalna in specialna prevencija, neformalno in formalno nadzorstvo idr.),
 • preučevanje zaznave prebivalcev glede njihovih pričakovanj razvoja varnostnih dejavnosti v prihodnje ter proučevanje zaznave prebivalcev glede kakovosti in dostopnosti različnih pristopov nudenja pomoči žrtvam kaznivih dejanj,
 • preučevanje zaznave policistov in predstojnikov policijskih enot o varnosti in delu policije na lokalni ravni, njihova mnenja o varnostnih težavah v ruralnih in urbanih okoljih ter možnosti odločanja o prioritetah pri izvajanju policijske dejavnosti (razmerja med proaktivnim in reaktivnim policijskim delom) v demokratični družbi,
 • analiziranje zaznave varnostnih problemov med prebivalci in policisti,
 • proučevanje varne rabe svetovnega spleta (dostop do kibernetskega prostora v ruralnem okolju, identificiranje oblik ogrožanja ipd.).