Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo

Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru si prizadevamo za aktivno vključevanje študentov prve, druge in tretje stopnje vseh študijskih programov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo, ki ga izvajajo raziskovalci in zaposleni na fakulteti. Študenti imajo možnosti vključevanja v znanstvenoraziskovalno in projektno delo skozi naslednje oblike sodelovanj:

  • soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov,
  • sodelovanje v raziskovalnih projektih,
  • sodelovanje v projektih z okoljem (ŠI:UM, ŠI:UM NOO, IŠRI:UM),
  • strokovne ekskurzije (obisk potencialnih delovnih okolij, ipd.),
  • organizacija okroglih miz/konferenc/kongresov/drugih strokovnih dogodkov.

Študenti z vključevanjem v tovrstne aktivnosti razvijajo in pridobivajo raziskovalne, delovne, analitične, organizacijske in projektne kompetence ter veščine timskega dela, ki so ključnega pomena za uspešen prehod v raziskovalno delo in vstop v delovno okolje. Prav tako pa s tem pridobijo možnost vzpostavljanja in širjenja mreže stikov in poznanstev z različnimi deležniki iz okolja, ki delujejo v sistemu zagotavljanja varnosti (gospodarske, javne, državne in druge za družbo pomembne organizacije).

Vključevanje študentov poteka preko javno objavljenih razpisov na spletnih straneh UM FVV (na tej spletni strani in na straneh Novice in Oglasna deska) ter družbenih omrežjih, kakor tudi preko neposrednih stikov s kontaktnimi osebami oz. mentorji, ki ponujajo posamezne možnosti vključevanj.

Na spodnjih povezavah so dostopne informacije o preteklih in aktualnih oblikah vključevanj študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo ter aktualni razpisi.

Kontaktni osebi

Kontaktni osebi za vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo na Fakulteti za varnostne vede UM:

prodekanica za raziskovalno in mednarodno dejavnost, predstojnica Inštituta za varstvoslovje

1N-3

01 3008 348

Pomočnica tajnika za raziskovalno dejavnost

1N-7

01 3008 318