Poslanstvo Fakultete za varnostne vede

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je zavezana k odličnosti v izobraževalnem, znanstveno-raziskovalnem in strokovnem delu na področju varstvoslovja. Ključno prispeva k razvoju znanosti in kot odgovoren deležnik sooblikuje politike na področju varnosti. S poudarjanjem varnosti kot poslovne funkcije krepi gospodarsko uspešnost ter prispeva h kakovosti in blaginji bivanja v Sloveniji. Temeljno vodilo fakultete je družbena odgovornost in prenos kompetenc na študente varnostnih ved za strokovno, etično in zakonito ter konkurenčno delovanje.

Vizija razvoja Fakultete za varnostne vede

Fakulteta za varnostne vede bo vodilna izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju varnostnih ved. Razvijala bo strokovne kompetence diplomantov in drugih deležnikov tako v domačem kot v mednarodnem okolju.

Varna družba je uspešna družba.
Slogan Fakultete za varnostne vede

Strategija razvoja Fakultete za varnostne vede 2024 - 2031