Katedre se oblikujejo na določenem zaokroženem delu študijskega področja zaradi usklajevanja in razvijanja izobraževalnega in s tem povezanega znanstveno raziskovalnega dela na tem področju in zaradi razvijanja znanstvenih disciplin in strok s tega področja. Glavna naloga katedre je skrb za nemoten potek in razvoj pedagoške in znanstvenoraziskovalne dejavnosti na določenem področju strokovnega in znanstvenoraziskovalnega delovanja fakultete. Delo katedre organizira in vodi predstojnik katedre.

Katedre

Katedra za kriminologijo

Predstojnik
prof. dr. Gorazd Meško

Katedra za kriminalistiko

Predstojnica
izr. prof. dr. Danijela Frangež

Katedra za policijsko dejavnost in varnostne vede

v.d. Predstojnika
doc. dr. Maja Modic

Katedra za informacijsko varnost

Predstojnik
prof. dr. Igor Bernik

Katedra za pravo

Predstojnik
izr. prof. dr. Benjamin Flander

Katedra za družboslovje, humanistiko in metodologijo

Predstojnik
izr. prof. dr. Igor Areh

Zunanji člani

 • zasl. prof. dr. Darko Maver
 • zasl. prof. dr. Peter Umek
 • prof. dr. Katja Drobnič
 • izr. prof. dr. Anton Dvoršek
 • izr. prof. dr. Tomaž Zupanc
 • pred. Robert Praček
 • Slavko Koroš

Zunanji člani

 • izr. prof. dr. Tomaž Čas
 • prof. dr. Iztok Prezelj
 • doc. dr. Miroslav Žaberl
 • viš. pred. dr. Božidar Koren
 • viš. pred. dr. Peter Jeglič
 • doc. dr. Srečko Felix Krope
 • doc. dr. David Smolej
 • pred. Igor Zupančič
 • pred. dr. Saša Kuhar

Zunanji člani

 • doc. dr. Marko Hölbl
 • viš. pred. mag. Boštjan Kežmah

Zunanji člani

 • doc. dr. Miroslav Žaberl

Zunanji člani

 • zasl. prof. dr. Peter Umek
 • doc. dr. Miran Mitar
 • doc. dr. Boštjan Nedoh
 • viš. pred. spec. Bojan Zorec
 • prof. dr. Matevž Bren