KAJ JE ABSOLVENTSKI STAŽ

Absolventski staž ali dodatno leto je izraz, ki se uporablja za čas po zaključku zadnjega semestra zadnjega letnika študija, ko študent lahko obdrži status študenta, če ne diplomira oziroma dokonča podiplomskega študija. Študent pravico uveljavlja z vpisom v dodatno leto oziroma absolventski staž. To pravico lahko koristi samo takoj po zaključku zadnjega semestra zadnjega letnika študija, in sicer, če:

  • ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (razen, če je v času študija ponavljal letnik oziroma spremenil študijski program ali smer; potem mu status preneha že ob zaključku zadnjega semestra),
  • ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
  • ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.

Prvi vpis v absolventski staž

Prvi vpis v absolventski staž se izvede na način izpolnitve elektronskega vpisnega lista, pri čemer ni pomembno koliko je manjkajočih obveznosti. Obveznosti se lahko opravijo v času absolventskega staža. Študenti, ki se vpisujejo v absolventski staž poravnajo le prispevek ob vpisu.

Postopek vpisa je naveden v zavihku »E-vpis«.

Če do vpisa v absolventski staž študent ni upravičen in e-vpis vseeno izvede, bo vpis neveljaven.

Podaljšanje absolventskega staža

Postopek podaljšanja absolventskega staža je naveden v zavihku »Podaljšanje statusa študenta«.

Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko bo elektronski vpis omogočen oz., ko boste na podlagi vložene prošnje od Komisije za študijske zadeve FVV prejeli pozitiven odgovor.  

Pravica do koriščenja absolventskega staža

Za študente, vpisane v študijske programe prve, druge ali tretje stopnje, ki so ponavljali letnik, spremenili študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, jim status preneha ob zaključku zadnjega semestra. V tem primeru absolventskega staža študent ne more koristiti.

Če je študent zamenjal študijski program na osnovi meril za prehode in se vpisal v višji letnik novega študijskega programa, temu študentu pripada absolventski staž, saj se njegov prepis po merilih za prehode v višji letnik študija ne šteje kot menjava študijskega programa kot v primeru, če bi se ponovno vpisal v prvi letnik rednega študija.

Status absolventa ne more koristiti tudi študent, ki je opravil zadnji letnik študija in nato eno ali več let prekinil s študijem. Absolvent se namreč ne šteje kot vpis v višji letnik, saj to ni letnik, temveč predstavlja le status. Iz navedenega sledi, da lahko absolvent traja največ do 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra.