KAJ JE ABSOLVENTSKI STAŽ

Absolventski staž ali dodatno leto je izraz, ki se uporablja za čas po zaključku zadnjega semestra, ko študent lahko obdrži status študenta, če ne diplomira oziroma dokonča podiplomskega študija. Študent pravico uveljavlja z vpisom v dodatno leto oziroma absolventski staž. To pravico lahko koristi samo takoj po zaključku zadnjega semestra, in sicer, če:

  • ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (razen, če je v času študija ponavljal letnik oziroma spremenil študijski program ali smer; potem mu status preneha že ob zaključku zadnjega semestra),
  • ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
  • ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.

Prvi vpis v absolventski staž

Prvi vpis v absolventski staž se izvede na način izpolnitve elektronskega vpisnega lista, pri čemer ni pomembno koliko je manjkajočih obveznosti. Obveznosti se lahko opravijo v času absolventskega staža. Študenti, ki se vpisujejo v absolventski staž poravnajo le vpisne stroške.

Postopek vpisa je naveden v zavihku »E-vpis«.

V primeru, da do vpisa v absolventski staž niste upravičeni in boste e-vpis vseeno izvedli, bo vaš vpis neveljaven.

Podaljšanje absolventskega staža

Postopek podaljšanja absolventskega staža je naveden v zavihku »Podaljšanje statusa študenta«.

Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko bo elektronski vpis omogočen oz., ko boste imeli odobren ponovni vpis v absolventski staž s strani Komisije za študijske zadeve FVV.  

Sprememba Zakona o visokem šolstvu - pravica do koriščenja absolventskega staža

S študijskim letom 2012/2013 so se uveljavile spremembe glede trajanja oziroma prenehanja statusa študenta.

Za študente, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu (66. člen Zakona o visokem šolstvu), NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra.

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje, ki so vključno s študijskim letom 2012/2013 in dalje ponavljali letnik, spremenili študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, jim status preneha ob zaključku zadnjega semestra. V tem primeru absolventskega staža študent NE MORE KORISTITI.

Če je študent v študijskem letu 2012/2013 in dalje zamenjal študijski program na osnovi meril za prehode in se vpisal v višji letnik novega študijskega programa, temu študentu pripada absolventski staž, saj se njegov prepis po merilih za prehode v višji letnik študija ne šteje kot menjava študijskega programa kot v primeru, če bi se ponovno vpisal v prvi letnik rednega študija.

Primer

Kateri izmed kandidatov se lahko ob zaključku zadnjega semestra študija vpiše v absolventsko leto?

  1. V prvem primeru se je študent redno vpisal na Univerzo v Ljubljani v študijskem letu 2010/2011, v študijskem letu 2011/2012 pa se je prepisal in od takrat študira na Univerzi v Mariboru.
  2. V drugem primeru se je študent v študijskem letu 2010/2011 vpisal na Univerzo v Mariboru, nato pa v študijskem letu 2012/2013 ponavljal drugi letnik.

Odgovor

Pri določanju pravice do dodatnega leta je ključno, kar se je s študentom dogajalo od vključno študijskega leta 2012/2013 dalje. Zaradi tega kandidatu, opisanem v prvem primeru, absolventsko leto pripada (pravico do menjave programa je izkoristil pred uveljavitvijo spremembe zakona), medtem ko drugemu kandidatu dodatno leto ne pripada, saj je v letu, ko je sprememba zakona začela veljati, že ponavljal letnik.

Status absolventa ne more koristiti tudi študent, ki je opravil zadnji letnik študija in nato eno ali več let prekinil s študijem. Absolvent se namreč ne šteje kot vpis v višji letnik, saj to ni letnik, temveč predstavlja le status. Iz navedenega sledi, da lahko absolvent traja največ do 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra.