Kakovostno študijsko gradivo je predpogoj za dobro pedagoško delo, objave novih spoznanj in idej v različnih publikacijah pa nudijo osnovo za študij in znanstvenoraziskovalno delo.

Učbenike in ostale publikacije, ki jih je izdala Fakulteta za varnostne vede, lahko kupite v knjižnici FVV ali izpolnite naročilnico.

Ostala študijska gradiva so dostopna na Moodlu, kjer se študenti za dostop prijavite s svojo digitalno identiteto (ime.priimek@student.um.si).

V pritličju fakultete v študentskem kotičku je za potrebe tiskanja nameščen Printbox.