Fakulteta za varnostne vede je dobro vpeta v mednarodni prostor in aktivno sodeluje tudi v programu Eramus+, ki študentom ponuja študij, prakso in pripravništvo v tujini ter kombinirane intenzivne programe.

S kolegi s partnerskih univerz med drugim  sodelujemo v skupnih raziskovalnih projektih, pri izmenjavi študentov, profesorjev in nepedagoškega osebja. Podpisane imamo sporazume z  več kot 40 partnerskimi institucijami iz več kot 20 držav. Sporazumi omogočajo mobilnost študentov v programskih (znotraj EU) in partnerskih državah (non-EU) za različna obdobja in število študentov. Sporazumi pa omogočajo tudi mobilnost zaposlenih, znotraj EU v programskih državah in zunaj EU v partnerskih državah. Dodatno pa fakulteta sodeluje tudi v programu Swiss mobility, vzpostavljeno pa je tudi bilateralno sodelovanje z različnimi sorodnimi institucijami po celem svetu. V Severni Ameriki so naši partnerji kolegi z Eastern Kentucky University, Michigan State University, Northeastern University, Arizona State University, City University of New York, John Jay College of Criminal Justice, Rutgers University, University of Nebraska in Mount Royal University (Kanada), Uzbekistan, itd. V okviru dvostranskega mednarodnega sodelovanja ima FVV podpisane sporazume s fakultetami iz bivše Jugoslavije, med drugimi s »Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnostne studij« (Univerza v Sarajevu), »Fakultet bezbednosti«, »Pravni fakultet« (Univerza v Beogradu) in drugimi.

Študenti FVV se vsako leto udeležujejo tudi strokovnih ekskurzij v tujini, kjer se seznanijo s področji, ki jih proučujemo ter s pristopi poučevanja, raziskovanja in praksami na institucijah v tujini (pretekle ekskurzije so potekale  v Črno goro,  Strasbourg in Bruselj, Dachau/Munchen, Trst, Sarajevo, Beograd/Novi Sad, Bruselj, Budimpešto, na Japonsko itd.). Vsako leto fakulteto obiščejo tudi tuji profesorji in strokovnjaki, ki študentom predstavijo najnovejše ugotovitve z njihovega področja raziskovanja in dela.

Raziskovalci in zaposleni na UM FVV so dejavno sodelovali oz. so še vedno dejavni člani v različnih mednarodnih organizacijah. Med drugim v: Evropskem kriminološkem združenju (ESC), Mednarodnem kriminološkem združenju (ISC), Ameriškem kriminološkem združenju (ASC), Akademiji za kazenskopravne znanosti (ACJS), Združenje za doktorske programe s področja kriminologije in kazenskega pravosodja (ADPCCJ), Evropski skupini za preučevanje družbenih norm (GERN), Evropski mreži za preprečevanje kriminalitete (EUCPN), Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), Evropskem forumu za varnost v mestih (EFUS), Beccaria centru za preprečevanje kriminalitete, CEPOL-u, Svetovni znanstveni in inženirski akademiji in združenju (WCEAS) in Mednarodnem združenju za akademske konference in založništvo (ACPI) idr. Sodelavci fakultete so dejavno sodelovali v projektih Združenih narodov (UNDP in UNDC), Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Centra za demokratični nadzor oboroženih sil (DCAF) in drugih. Leta 2013 smo postali tudi članica mreže akademskih institucij United Nations Academic Impact (UNAI).

Kontakt

Erasmus koordinatorka

1N-9

01 3008 309

Mednarodna pisarna

Uradne ure:
torek od 12.00 - 13.00

E: erasmus.fcjs@um.si