4th International Sudent Conference on Local Safety and Security – Rural Perspectives


V torek, 20. aprila, 2021 je preko spletne platforme MicroSoft Teams potekala četrta mednarodna študentska konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih, katere osrednja tema je bila primerjava med ruralnim in urbanim okoljem. Konferenco so organizirali prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. Katja Eman iz Fakultete za varnostne vede, Univerza v Mariboru in prof. dr. Velimir Rakočević iz Pravne fakultete, Univerza v Črni Gori. Konferenca je potekala v angleškem jeziku. Na konferenci je bilo predstavljenih 20 prispevkov o varnosti v lokalnih skupnostih, ki so jih pripravili doktorski in magistrski študenti Fakultete za varnostne vede, Univerze v Mariboru in Pravne fakultete, Univerze v Črni Gori. Več informacij o konferenci in prispevkih lahko najdete na spletni strani Fakultete za varnostne vede https://www.fvv.um.si/psvls/4-student-conference.html