5. redna seja ŠS FVV


V A B I L O
na 5. redno sejo Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede, ki bo v
torek, 17.05.2022, ob 14:00, v P1 na FVV.

Predlagani dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnikov
  3. Poročila s sej komisij Senata FVV in ŠS UM
  4. Podaja predlogov za podelitev priznanj in nagrad FVV UM
  5. Razno

Gradivo za sejo bo najkasneje 3 dni pred sejo dostopno na povezavi: https://univerzamb.sharepoint.com/sites/Studentski-svet-FVV
Prijavite se z vašo digitalno identiteto.

Vljudno vas vabim, da se seje udeležite, svojo udeležbo ali morebitno odsotnost pa prosim sporočite najkasneje do ponedeljka, 16. 05. 2022, do 18. ure, sekretarju študentskega sveta FVV na nejc.kotnik2@student.um.si

Lep pozdrav,

Prodekan za študentska vprašanja
Fakulteta za varnostne vede
Mirče Milenkov