Avgust 2018


Prof. dr. Gorazd Meško se je 28. 8.2018 udeležil pete mednarodne konference o okoljski kriminaliteti in varnosti v Sarajevu (5th International Environmental Crime Conference). Na konferenci je predstavil prispevek o razvoju študij s področja ekološke kriminalitete na Fakulteti za varnostne vede UM in predsatvil glavne ugotovitve EU projekta Water Crimes.

Prof. dr. Bojan Tičar se je 29. 8. 2018 do 1. 9. 2018 aktivno udeležil mednarodne konference EUROCRIM 2018 v Sarajevu. Na konferenci je predstavil referat z naslovom: Local Safety: An Analysis of Minor Offences in the Largest Slovenian Cities.