Brezplačna delavnica: Ocenjevalni center – delodajalec me opazuje


Karierni center UM v sodelovanju s Kariernim centrom FVV organizira brezplačno delavnico na temo metod dela v ocenjevalnih centrih.

  • Kdaj: torek, 4. december 2018, ob 14:00
  • Traja: 90 minut
  • Kje: Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, Ljubljana, predavalnica 1
  • Izvajalec:  Martina Horvat, karierna svetovalka, Vera Bračič, karierna svetovalka UM

Delodajalci se pri izbiri kandidatov za delovno mesto lahko odločijo tudi za metodo ocenjevalnega centra. Z njo se kandidate ocenjuje z različnimi nalogami, ki so praktične narave (igranje vlog, naloge usklajevanja, ustvarjalne naloge itd.). Na delavnici boste spoznali, kakšne so metode dela v ocenjevalnih centrih, se vključili v dve praktični nalogi in po želji prejeli tudi povratno informacijo o kompetencah, ki so bile opazovane v posameznem primeru.

Okvirne teme:

  • Kakšne so metode dela ocenjevalnih centrov in namen ocenjevalnih centrov
  • Primeri nalog v ocenjevalnem centru
  • Praktične naloge
  • Povratna informacija udeležencem

Prijavite se lahko do 4. 12. 2018 na: https://kc.um.si/dogodki/ocenjevalni-center-delodajalec-me-opazuje

Vljudno vabljeni!