Dan Inštituta za varstvoslovje


23. 3. 2021 je v organizaciji Fakultete za varnostne vede potekal dogodek Dan Inštituta za varstvoslovje, letos nekoliko drugače – na daljavo, preko orodja MS Teams.

Uvodni del srečanja je povezovala doc. dr. Maja Modic, udeležence pa so nagovorili dekan Fakultete za varnostne vede, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, rektor univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, direktor Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS), prof. dr. Robert Repnik, ter generalni direktor policije, dr. Anton Olaj. Uvodnim nagovorom je sledila predstavitev dela Inštituta za varstvoslovje (prof. dr Gorazd Meško).  

Sledile so predstavitve dosedanjega dela kateder Fakultete za varnostne vede in predstavitve njihovih načrtov za prihodnje. Dogodek smo zaključili z zanimivo razpravo o nadaljnjem razvoju raziskovalne dejavnosti na področju varstvoslovja, pri kateri so sodelovali prof. dr. Gorazd Meško, ki je razpravo tudi moderiral, prorektor prof. dr. Zoran Ren, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, prof. dr. Branko Lobnikar ter predstavnika policije, mag. Tatjana Bobnar in dr. Darko Anželj. Razprave so se udeležili tudi drugi udeleženci okrogle mize.

Dogodek je v živo spremljalo okoli 45 udeležencev; spodaj si lahko ogledate nekaj fotografij z dogodka ter predstavitve dela Inštituta za varstvoslovje in posameznih kateder.