Dan poklicev – pravosodni policist


1. decembra 2020 je v spletnem okolju MS Teams potekal že znani dogodek Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede UM in Alumni FVV UM, Dan poklicev. Tokrat je bil predstavljen poklic pravosodni policist. Delo pravosodnega policista sta predstavila mag. Bojan Majcen, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in g. Zoran Remic, direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, dogodek pa je moderiral doc. dr. Rok Hacin, ki se že nekaj let poglobljeno ukvarja s področjem penologije. Dogodek je na spletu spremljalo več kot 50 udeležencev.  

Predstavitev poklicev je bila namenjena vsem, ki jih to področje zanima, in vsem, ki se želijo zaposliti na tem področju. Udeleženci so se seznanili s strukturo in delovanje Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, si pogledali tudi predstavitveni video in podrobno spoznali delo pravosodnega policista, ki je zahtevno, odgovorno, raznoliko in včasih tudi nepredvidljivo delo. Govornika sta na koncu odgovorila na vsa vprašanja udeležencev.