Dejavnost predavateljev – december 2019


Prof. dr . Gorazd Meško je imel 7. 12. 2019 plenarni nastop na penološki konferenci Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Rusije v Vologdi. Predstavil je prispevek o profesionalizaciji zaporskega osebja v Sloveniji.