Dejavnost predavateljev – december 2022


Izr. prof. dr. Andrej Sotlar in doc. dr. Maja Modic sta se 9. 12. 2022 na Generalni policijski upravi v Ljubljani udeležila posveta Medresorske delovne skupine za preprečevanje radikalizacije, kjer sta predstavila nekatere rezultate CRP Radikalizacija in celoviti protiukrepi v RS.