Dejavnost predavateljev – Februar 2023


Asist. Ajda Šulc in asist. Teja Primc sta se 15. 2. 2023 udeležili izobraževanja “Inkluzija: Uvod v poučevanje študentov s posebnimi potrebami” (Izpopolni UM).