Dejavnost predavateljev – Januar 2021


Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 12. 1. 2021 in 19. 1. 2021 udeležila predavanja na temo Uporabe besedilnih podatkov ADP.

Doc. dr. Vanja Erčulj se je 19. 1. 2021 udeležila spletnega seminarja »Uporaba besedilnih podatkov iz kataloga ADP: analiza besedilnih podatkov na primeru demokratičnih forumov« v organizaciji Arhiva družboslovnih podatkov FDV.

Doc. dr. Vanja Erčulj se je 20. 1. 2021 udeležila spletnega biostatističnega seminarja »Covid 19 v Sloveniji: od zgodbe o uspehu do katastrofe: Kaj se lahko iz tega naučimo?«. Seminar je organiziral Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je 20. 1. 2021 in 26. 1. 2021 v okviru izmenjave Erasmus izvedla predavanja na Univerzi Akureyri, Islandija.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 29. 1. 2021 udeležila konference, ki jo je organiziralo Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika.