Dejavnost predavateljev – Januar 2022


Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 28. 1. 2022 udeležila delavnice za učinkovito pripravo prijav na Javni razpis ARRS za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022. Na delavnici so bile predstavljene posebnosti letošnjega razpisa, podani predlogi in usmeritve, kako pripraviti uspešne prijave ter odgovori na vprašanja udeležencev. Svoje izkušnje z uspešno prijavo projektov na lanskem razpisu so delili raziskovalci Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete UM.