Dejavnost predavateljev – julij 2020


Prof. dr. Gorazd Meško je v juliju 2020 skupaj z Balkan Criminology Network in organizatorji e-konference ESC 2020 pripravil dva panela. Prvega o viktimologiji in viktimoloških perspektivah na Balkanu (https://www.balkan-criminology.eu/news/balkan-victimology-and-victim-policies/), drugega pa o poučevanju kriminologije v času pandemije COVID-19 (https://www.esc-eurocrim.org/). Sodeloval je tudi v komisiji za podelitev evropske kriminološke nagrade v letu 2020, ki jo prejme profesor Mike Hough z Univerze Birbeck v Londonu.

Prof. dr. Gorazd Meško je zaključil enoletni projekt sourejanja poljske kriminološke revije »Archives of Criminology«, katere souredniki so bili štirje bivši predsedniki Evropskega kriminološkega združenja (Krisztof Krajewsky, Vesna Nikolić-Ristanović, Miklos Levay in Gorazd Meško): http://ak.inp.pan.pl/index.php/ak. Prispevki v tematski številki vsebinsko odražajo glavne teme kriminološkega raziskovanja v zadnjih 30 letih po razpadu Vzhodnega bloka.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 2. 7. 2020 v Kopru udeležila javne predstavitve teme doktorske disertacije njenega študenta, 3. 7. 2020 pa je bila na uradnem obisku na Univerzi v Pulju, za potrebe projektnega sodelovanje.