Dejavnost predavateljev – Julij 2021


Doc. dr. Rok Hacin je v maju, juniju in juliju deloval na Univerzi v Lozani, Švica v sklopu projekta »Penal policy in Yugoslavia and Slovenia in an integrated Europe perspective«.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je s prispevkom udeležila online konference »Insegnamento e apprendimento dell’italiano in ambienti plurilingui«, ki je potekala od 7. do 9. 7. 2021.

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je julija 2021 izšla knjiga Varnost v lokalnih skupnostih – med ruralnimi in urbanimi perspektivami. Knjiga je nastala v okviru Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih (2019-2024); uredil jo je vodja skupine, prof. dr. Gorazd Meško.