Dejavnost predavateljev – maj 2020


Izr. prof. dr. Benjamin Flander je 7. 5. 2020 sodeloval na on-line okrogli mizi »Human Rights in Times of Coronavirus: Criminal Behaviour, the Rule of Law and Democracy«. Okroglo mizo sta organizirala Pravna fakulteta Univerze St. Kliment Ohridski Bitola (Severna Makedonija) in Mediterranea International Center for Human Rights Research (Italija).

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je v okviru projekta INOVUP udeležila dveh izobraževanj, in sicer 11. 5. 2020 izobraževanja Kako sta povezana spremljanje in ocenjevanje znanja z učenjem pri poučevanju na daljavo, 19. 5. 2020 pa izobraževanja Vizualizacija v pedagoškem delu.

Izr. prof. dr. Katja Eman in asist. Tinkara Bulovec sta se 18. maja 2020 udeležili prvega sestanka partnerjev (on-line Kick off meeting) v okviru evropskega projekta SHINE (Sexual harassment in nightlife entertainment spots). Sestanek trinajstih predstavnikov sodelujočih institucij je zaradi trenutne situacije v svetu potekal preko Zoom-a. Po uvodni predstavitvi je bil osrednji del sestanka namenjen razpravi o ciljih, dejavnostih, časovnih mejnikih in izvedbi raziskave v Ljubljani in Vilni.

Izr. prof. dr. Katja Eman in asist. Tinkara Bulovec sta se 27. 5.  2020 udeležili spletne delovne skupine o vzpostavitvi nočnega življenja po pandemiji COVID, ki jo je organiziral Evropski forum za varnost v mestih (European Forum for Urban Security – EFUS). Razprava osemindvajsetih predstavnikov različnih evropskih institucij se je nanašala na vzpostavitev varnih območji nočnega življenja, ki bi se nahajala na prostem in bi predstavljala alternativo druženju v zaprtih prostorih. Ob upoštevanju ukrepov za preprečitev širjenja okužbe in vplivu le-teh na samo organizacijo nočnega življenja, bo o možnostih ponovne vzpostavitve nočnega življenja v mestih potrebno razmišljanje izven okvirjev in nadaljnja razprava različnih deležnikov, saj se v nekaterih državah neprijavljene oziroma nenadzorovane zabave že vršijo.