Dejavnost predavateljev – maj 2021


Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je 5. 5. 2021 sodeloval na Akademskem forumu Nove univerze z naslovom Skupna varnostna in obrambna politika EU: Vsi za enega, eden za vse ali vsak sam zase?

Posnetek okrogle mize je na voljo na https://www.youtube.com/watch?v=5lkYTq3K6-o

Prof. dr. Gorazd Meško se je udeležil mednarodne konference o policijski dejavnosti – učinki pandemije na usposabljanje in prakso policijske dejavnosti, ki jo je organiziral CEPOL med 5. in 7. 5. 2021. Na konferenci je imel plenarno predavanje o kriminaliteti, covid-19 in družbenem nadzorstvu. Na zaključku konference je sodeloval tudi kot diskutant v razpravi o pomenu konference in o izzivih za nadaljnje raziskovanje policijske dejavnosti v Evropi. Na osnovi konference je napisal uvodnik za naslednjo številko revije European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. Povezava na spletno stran konference: https://www.cepol.europa.eu/science-research/conferences/20

Asist. Ajda Šulc je 20. 5. 2021 kot razpravljavka sodelovala na okrogli mizi Regulacija neprimernega govora na družbenih omrežjih v organizaciji Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani. Njen prispevek se je glasil “Sprožilci sovražnega govora na spletu“. Več o dogodku na spletni strani: https://www.pf.uni-lj.si/aktualno/okrogla-miza-regulacija-neprimernega-govora-na-druzbenih-omrezjih/