Dejavnost predavateljev – maj 2022


Doc. dr. Vanja Ida Erčulj je v maju 2022 izvedla seminarje za magistrske in doktorske študente Univerze v Trstu na temi Measurement in social sciences (Merjenje v družboslovju) ter Introduction to text mining (Uvod v tekstovno rudarjenje).

Prof. dr. Bojan Dobovšek je bil sprejet v Mednarodno akademijo znanosti in umetnosti Bosne in Hercegovine. Kot član se je udeležil dnevov akademije, ki so potekali od 20. do 25. 5. 2022.