Dejavnost predavateljev – marec 2022


Prof. dr. Bojan Dobovšek se je 10. in 11. 3. 2022 na Dunaju udeležil posveta Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 28. 3. 2022 pa se je, prav tako na Dunaju, udeležil še posveta Corruption and Anti-Corruption in the Western Balkans.

Prof. dr. Gorazd Meško je 22. 3. 2022 povezoval dogodek Dan poklicev: Mladi raziskovalec, ki je potekal preko platforme MS Teams. Na dogodku so sodelovali tudi izr. prof. dr. Katja Eman, doc. dr. Rok Hacin in asist. Iza Kokoravec.

Asist. Ajda Šulc se je 31. 3. 2022 udeležila izobraževanja “Inkluzija: Aspergerjev sindrom in študij”  v organizaciji Izpopolni UM.

Prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. Katja Eman sta v okviru predmeta Varnost v lokalnih skupnostih na magistrskem študiju za študente izvedla dva strokovna obiska s področja zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih. 15. 3. 2022 so skupaj obiskali Policijsko akademijo v Tacnu. Po uvodnem pozdravu in predstavitvi dejavnosti pod okriljem akademije so si ogledali njihove prostore in dejavnosti. Zelo zanimiva sta bila ogled vadbe samoobrambe in streljanja ter predstavitev stalne zbirke Muzeja slovenske policije. 30. 3. 2022 pa so se v Mestni hiši Mestne občine Ljubljana srečali s predstavniki Mestnega redarstva. Študentom so predstavili področje svojega dela in sodelovanje na nacionalni in mednarodni ravni. Potem so se študenti z redarji odpravili še na teren in si v mestnem središču ogledali, kaj vse počnejo v okviru zagotavljanja varnosti lokalne skupnosti.

Fotografije z obeh dogodkov: