Dejavnost predavateljev – november 2019


28. novembra 2019 je Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica in Policijsko upravo Nova Gorica, organizirala 5. Nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih z naslovom Uvod v razpravo o varnosti v urbanih in ruralnih okoljih. Za organizacijo in izvedbo konference so na Fakulteti za varnostne vede UM poskrbeli prof. dr. Gorazd Meško, izr. prof. dr. Katja Eman, doc. dr. Rok Hacin in asist. Urška Pirnat. V okviru programa konference so prof. dr. Gorazd Meško, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, red. prof. dr. Branko Lobnikar, red. prof. dr. Bojan Dobovšek, red. prof. dr. Bojan Tičar, izr. prof. dr. Katja Eman, izr. prof. dr. Benjamin Flander, izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Rok Hacin, doc. dr. Kaja Prislan, asist. Urška Pirnat, pred. Vanja Ida Erčulj in pred. Bernarda Tominc predstavili prispevke v okviru raziskovanja v programski skupini Varnost v lokalnih skupnostih. V okviru konference je izšel tudi konferenčni zbornik Uvod v razpravo o varnosti v urbanih in ruralnih okoljih, kjer so zbrani prispevki konference. Zbornik je dostopen na povezavi: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/449   

Novembra 2019 je pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšel zbornik raziskovalnega dela študentov Fakultete za varnostne vede UM z naslovom Varnost v lokalnih skupnostih: II. zbornik raziskovalnega dela študentov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Uredili so ga asist. Urška Pirnat, prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. Katja Eman. Zbornik je dostopen na povezavi: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/451

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar in prof. dr. Bojan Dobovšek sta se 11. novembra 2019 v Zagrebu v Muzeju Mimara udeležila posveta o kriminaliteti zoper umetnine, ki sta ga soorganizirala Visoka policijska šola, Policijska akademija, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške in FVV UM.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar in doc. dr. Miha Dvojmoč sta se 18. novembra 2019 udeležila Dneva zasebnega varovanja v organizaciji Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja.

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 10. in 16. novembrom 2019 udeležil konference Ameriškega kriminološkega združenja (ASC) v San Franciscu, kjer je predstavil prispevek iz raziskovalnega dela programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih. Udeležil se je tudi delovnih sestankov delovne skupine ASC za ruralno kriminologijo in Mednarodnega združenja za ruralno kriminologijo.

Prof. dr. Bojan Dobovšek je sodeloval na dogodkih v sklopu Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, ki je potekal od 18. do 22. novembra 2019.

Prof. dr. Branko Lobnikar in asist. Karmen Jereb sta se udeležila konzorcijskega srečanja IMPRODOVA H2020 v Portu na Portugalskem, ki je potekalo od 4. do 6. novembra 2019. Gre za redno delovno srečanje konzorcijskih partnerjev, ki se odvija vsakih šest mesecev. 25. novembra 2019 sta se udeležila tudi strokovnega posveta Skupine za preprečevanja nasilja v Pomurju, kjer sta strokovni javnosti (policistom, soc. delavcem, zdr. osebju) predstavila prve izsledke raziskave IMPRODOVA H2020.