Dejavnost predavateljev – november 2020


Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 6. 11. 2020 udeležila INOVUP usposabljanja Obrnjeno učenje v visokošolskem poučevanju (Flipped learning in higher education teaching), 12. 11. 2020 pa INOVUP usposabljanja Izboljševanje študijskega dela z vključevanjem gibanja in s pripravo učnega okolja.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 20. 11. 2020 udeležil webinarja American Society of Criminology, Division of International Criminology, ob začetku izdajanja revije International Criminology, kjer je član uredniškega odbora: International Criminology | Editors (springer.com)

Prof. dr. Branko Lobnikar se je 24. 11. 2020 kot vabljeni predavatelj udeležil spletnega seminarja slovenske policije z naslovom Širši pogled na problematiko nasilja v družini: spletni seminar ob obeležitvi mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami. Profesor Lobnikar je predavanje z naslovom Kaj žrtve nasilja menijo o kakovosti dela prvih posredovalcev? pripravil na podlagi raziskave, ki so jo skupaj z doc. dr. Kajo Prislan ter Rokom Svetičem na vzorcu žrtev družinskega nasilja opravili v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta IMPRODOVA – Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence (IMPRODOVA – Izboljšanje odzivanja prvih posredovalcev na težje oblike nasilja v družini; projekt financiran s strani EU Obzorja 2020, številka pogodbe 787054).

Asist. Tinkara Bulovec in izr. prof. dr. Katja Eman sta 28. 11. 2020 s prispevkom Spolno nadlegovanje na območjih nočnega življenja v Pomurju sodelovali na e-konferenci PAZU, ki jo je organizirala Pomurska akademsko znanstvena unija.

Novembra 2020 je pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšel zbornik 6. Nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih z naslovom Varnost v ruralnih in urbanih okoljih. Uredili so ga prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Rok Hacin in izr. prof. dr. Katja Eman. Zbornik je dostopen na povezavi: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/517